Vårutställning 2023

Senast ändrad

Välkommen att se vårens slutprojekt av studerande på Animationsakademien, Arkitekturskolan STHLM, Konstskolan och Skrivarakademin.

Vernissage torsdagen den 25/5, kl. 16.00 – 18.00 på Kungstensgatan 45. Utställningen visas även 26/5 kl. 9.00-18.00.

Medverkande skolor och utbildningar är:Animationsakademien — Animation och experimentfilm Arkitekturskolan STHLM — Arkitekturutbildningen, Produktdesign Konstskolan — Konstnärlig grundutbildning, Projektkonst, Silversmide och Smyckesdesign, Konst och Design Skrivarakademin — Skrivarlinjen distans  

Utställningen presenteras också i digital form via länken nedan som aktiveras när utställningen öppnar den 25/5. 

TILL UTSTÄLLNINGEN

Om utbildningarnas utställningar

Silversmide & Smyckesdesign
Studerande på Silversmide och Smyckesdesign visar sina favoriter av den mängd smycken och andra objekt som skapats under året. Varje studerande har valt ut ett verk de själva vill lyfta fram i den digitala utställningen, samtidigt som alla verk som gjorts under året i den fysiska Vårutställningen även visas.  

Med stort tålamod och hårt arbete har årets klass utvecklats konstnärligt såväl som hantverksmässigt på ett sätt som lyser igenom i de objekt som ställs ut. 

Konst & Design
Distansutbildningen Konst & Design VT23 har bestått av praktiska uppgifter i skilda tekniker där de studerande fått pröva allt från färglära till ljudskulptur, samtidigt som den konstnärliga processen stått i fokus. Att vara närvarande i processen även om den ibland innebär en kamp och att vara öppen för de vägar materialet erbjuder utan att tänka på slutmålet kräver mod. Gruppen deltar i Vårutställningen med projektarbetet där de själva fritt valt egna projekt att fördjupa sig i. 

Konstnärlig grundutbildning
Begreppet resiliens, eller motståndskraft, syftar på förmågan att anpassa sig och uthärda utmanande och föränderliga omständigheter, både personliga, ekologiska och samhälleliga. Till Vårutställningen har de studerande på Konstnärlig grundutbildning under fördjupningsmomentet The Art of Resilience skapat fria tolkningar i verk som berör detta tema. I den digitala utställningen går det att ta del av de studerandes egna verksbeskrivningar om processens gång, material, teknik och metod. 

Projektkonst
De studerande på fortsättningsåret Projektkonst har under året arbetat individuellt med två större fördjupningsprojekt. Undervisningens tyngdpunkt vilar på ateljésamtal och seminarier men har också ett särskilt fokus på det kollektiva utbytet inom gruppen. Till Vårutställningen har de studerande skapat verk inom olika tekniker som måleri och skulptur som visar på en öppenhet och nyfikenheten men också det kritiska tänkandet och ifrågasättandet. Gruppen förenas i sin outtröttliga vilja att utforska.

Arkitekturutbildningen
I projektet Kroppen, solen, vattnet och årstiderna har de studerande ritat ett offentligt bad till Isbladsviken på Djurgården i Stockholm. De har studerat bad och badkulturer och reflekterat över hur olika filosofiska och ceremoniella tankar, ordningar och regelverk kan forma både badupplevelsen och badets arkitektur. Genom att själva kallbada har de skaffat sig egna kroppsliga erfarenheter. Projektet undersöker bland annat hur vi med arkitektur och natur kan skapa kroppsliga och visuella upplevelser av värme och kyla i luft och vatten.

Produktdesign
Det japanska begreppet Ikigai handlar om att leva meningsfullt och att göra något man har passion för. I den känslan finns ofta viljan att lösa en uppgift så bra som möjligt. Att arbeta med produktdesign handlar om att göra olika val. Vissa är förutbestämda när ett projekt påbörjas, i tillexempel funktion eller användarbehov. De val som görs kan förstärka ett uttryck åt det ena eller andra hållet. I projektet Jag brinner för har de studerande undersökt sina egna vägar och vad som föder deras lust.

Animation och experimentfilm
Under andra året på Animationsakademien genomför de studerande ett fördjupningsprojekt inom animation/experimentfilm hela året. De utvecklar både sitt berättande och sitt formspråk och utforskar sina egna processer. Årets projekt rör sig mellan analoga och digitala tekniker i personliga såväl som fiktiva berättelser. 

Skrivarlinjen distans
De studerande på Skrivarlinjen distans finns utspridda över hela landet och möts via distansplattform och videosamtal. Här lämnar de in skrivövningar och samtalar om varandras texter. Under året har de bland annat provat på att skriva prosa, poesi, film- och TV-manus, autofiktion, barn- och ungdomslitteratur och genrelitteratur. De har även påbörjat ett eget, längre litterärt projekt.  
 
De studerande på Skrivarlinjen distans medverkar i den digitala utställningen med texter de själva valt ut från läsårets produktion.