Skrivarakademins slutföreställningar 2023

Senast ändrad

Den 23 och 24 maj intar Skrivarakademins heltidsutbildningar Reimersholme hotel för uppläsningar två kvällar i rad. Tisdag 23/5 läser Skrivarlinjen och onsdag 24/5 Skrivarlinjen projekt.

Fri entré och barservering. Läsningarna startar 18.00 båda kvällarna. Kom och fira in sommaren och fira ut våra studerande med oss!

MEDVERKANDE TISDAG 23/5
Charlotte Hedman
Fanny Eriksson
Frida Magnusson
Henna Iivari
Ida Bellinder
Jessica Lundgren
Karl Persson
Lisa Wetterberg
Lovisa Roos
Sandra Pereira
Stephanie Flyg
Yonna Ingolf

MEDVERKANDE ONSDAG 24/5
Anna Ciabuschi Eriksson
Anna Hallén
Emma Zetterholm Kling
Johan Rantala Bonnier
Kirsti Niskanen
Lina Söderberg
Louise von Horn
Malin Liljevinge
Peter Lillthors
Sara Borg
Susanna Höglund