Antologier 2020

Senast ändrad

Skrivarakademins slutföreställningar ersätts denna vår med e-antologier från våra tre heltidsutbildningar Skrivarlinjen, Skrivarlinjen projekt och Skrivarlinjen distans. Samtliga texter är skrivna av studerande på någon av de tre utbildningarna. Ta del av några av alla de fantastiska texter och projektutdrag som skapats under året som gått!

Tomrummet som skiljer handen från dikten - En antologi av Skrivarlinjen 2019-2020


Motvilligt och öppet - En antologi av Skrivarlinjen projekt 2019-2020


Lapptäcke - En antologi av Skrivarlinjen distans 2019-2020