Studievägar

Studievägarna på sfi är anpassade till personer med olika bakgrund, studievana och behov. De visar vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig.

Du börjar dina studier inom den studieväg och kurs som passar dig bäst. Du kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men målet är att du ska få möjlighet att studera till och med kurs D. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D och vänder sig till dig som har kort eller ingen skolgång (0–5 år) från ditt hemland.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D och vänder sig till dig som grundskoleutbildning eller motsvarande (6–9 år) från ditt hemland.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D vänder sig till dig som är studievan och har längre utbildning med dig från hemlandet (10 år eller mer).

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för dig och vilken kurs som du bör börja på, utgår ifrån en kartläggning av dina kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för att du ska kunna uppfylla kraven. Bedömningen genomförs av Karlstad kommuns vuxenutbildning. När du kommer till oss på Folkuniversitetet inleder du dina studier med en introduktionskurs. Under introduktionskursen görs en kartläggning och din individuella kursplanering upprättas.

Aktuella kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida:

Aktuella kursplaner hos Skolverket