Kurser

Här kan du läsa mer om de kurser du kan välja när du studerar sfi på Folkuniversitetet i Karlstad.

Dagkurs

För dig som vill lära dig svenska under dagen med hjälp av lärare finns det möjlighet att vara med på dagliga lektioner.

Schema: Måndag–fredag 08:00–12:00 och 13:00–16:15

Kvällskurs

För dig som jobbar eller av någon annan anledning är upptagen på dagtid finns det möjlighet att studera svenska på kvällen.

Schema: Beroende på studietakt och studieform ges undervisning på kvällstid 17:00–21:00

Distanskurs

Om du vill studera och lära dig svenska hemifrån kan du delta i vår distanskurs som sker online. Du får tillgång till kursmaterial och flexibelt schema och studerar när det passar dig.

Folkuniversitetetet erbjuder också följande kurser:

Datakurs

För dig som studerar sfi på Folkuniversitetet och behöver lära dig att använda dator, telefon och Ipad på grundläggande nivå. Kursen är 20 veckor med ett pass per vecka.

Schema: Beroende på ditt schema i sfi-undervisningen

Svenska för föräldraralediga

För dig som vill lära dig svenska medan du är föräldraledig finns det möjlighet att studera på distans. Du träffar din lärare två gånger varje vecka via Zoom.