Kurser

Här kan du läsa mer om de kurser du kan välja när du studerar sfi på Folkuniversitetet i Karlstad.

Dagkurs

För dig som vill lära dig svenska under dagen med hjälp av lärare finns det möjlighet att vara med på dagliga lektioner.

Schema: Måndag–fredag 08:00–12:00 och 13:00–16:15

Kvällskurs

För dig som jobbar eller av någon annan anledning är upptagen på dagtid finns det möjlighet att studera svenska på kvällen.

Schema: Beroende på studietakt och studieform ges undervisning på kvällstid 17:00–21:00

Distanskurs

Om du vill studera och lära dig svenska hemifrån kan du delta i vår distanskurs som sker online. Du får tillgång till kursmaterial och flexibelt schema och studerar när det passar dig.

Kombinationsutbildningar

Förutom vanlig sfi bedriver vi på uppdrag av Karlstad kommun olika kombinationsutbildningar. I en kombinationsutbildning lär du dig svenska språket tillsammans med ett yrke. Språkläraren arbetar tillsammans med yrkesläraren och kan på så sätt väva in yrkesteorin i din sfi-undervisning. 
 
Vi har nu följande kombinationsutbildningar
  • Träteknik i samverkan med TTU (Träteknikerutbildning i Hammarö AB)
  • Våningsservice i samverkan med Yrkesakademien
  • Bussförarutbildning i samverkan med Nobina