Schema

Detaljerat schema för dina sfi-studier på Folkuniversitetet i Karlstad delas ut vid introduktionen.

Schema – Sfi, Folkuniversitetet i Karlstad

Dagtid:

Förmiddag kl. 08.30–12.00
Eftermiddag kl. 13.00–16.15

Kvällstid:

Beroende på studietakt och studieform ges undervisning på kvällstid mellan 17.00–21.00