Terminskurser i italienska

Vi erbjuder CSN-berättigade terminskurser i italienska på flera orter i Italien. Samtliga kurser är helt internationella och du får möjlighet att fördjupa dina språkkunskaper samtidigt som du lär känna ett nytt land och får nya vänner.

Terminskurser i italienska i Italien

Internationella Skolorna erbjuder terminskurser i italienska i Rom, Florens och Trieste. Alla våra terminskurser är CSN-berättigade och passar dig som vill vara borta en längre tid och studera. Under en terminskurs hinner du lära känna landet, kulturen och språket på djupet.

Terminskurser i italienska i Italien