Terminskurser

Om du vill resa utomlands och lära känna landet och språket på ett djupare plan kan en terminskurs vara ett bra alternativ. Denna typ av kurs passar också dig som vill ta en internationellt godkänd examen. Dessutom är alla våra terminskurser CSN-berättigade.

Att befinna sig utomlands en längre tid ger givetvis de bästa förutsättningarna för att lära sig ett språk ordentligt. Du hinner även bekanta dig med vardagslivet, kulturen och få en inblick i hur det är att faktiskt leva och bo i landet. Under en terminskurs lär du känna studenter från olika länder och kommer på ett naturligt sätt i kontakt med människorna som bor där. Språket förbättras kontinuerligt – både under skoltid och i det verkliga livet.

Vissa av våra terminskurser har några få startdatum medan andra startar mer löpande. När det gäller kurserna som startar varje vecka kan det innebära att du går tillsammans med studenter som läser varierande kurslängd.

Om du inte hittar din favoritdestination bland våra terminskurser kan du även botanisera bland våra allmänna kurser som ofta går att läsa under en längre period.