Programinriktat val, IMV

Programinriktat val mot det samhällsvetenskapliga programmet på Internationella gymnasiet.

Smiling multi-ethnic female friends with drinks looking up while walking in city during vacation

Behörighet

Programinriktat val mot samhällsvetenskapsprogrammet på Internationella gymnasiet riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk och
  • engelska eller matematik samt i minst åtta andra ämnen, eller
  • engelska och matematik samt i minst sju andra ämnen.

Du har störst möjlighet att lyckas på detta program om du har mindre kompletteringar i ett fåtal ämnen.

Syftet

Syftet med programinriktat val är att de elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska kunna göra det.

Struktur och upplägg

Alla elever som önskar gå IMV på Internationella gymnasiet ska besöka skolan innan ansökan sker. Kontakta biträdande rektor Karin Olsson för att boka in ett möte.

IMV-eleven integreras i en klass i årskurs 1 på nationellt program. Inför årskurs 2 övergår eleven till nationellt program om eleven har godkända studieresultat från årskurs 1. Undervisning i grundskoleämnen där eleven saknar behörighet sker utifrån individuell studieplanering.

Skolan erbjuder möjlighet att studera följande grundskoleämnen:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap
  • historia
  • idrott

Kontakt

Karin Olsson, biträdande rektor
Telefon: 018-680090
E-post: karin.olsson@folkuniversitetet.se

Innehåll

Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som eleven behöver för att bli behörig till samhällsvetenskapligt program.

Uppföljning av elevens utbildning

Det långsiktiga målet är att eleven blir behörig och övergår till samhällsvetenskapligt program på heltid. Om eleven inte blir behörig utfärdas ett gymnasieintyg efter tre år. Ett annat alternativ är att den elev som inte har uppnått utbildningens mål får vägledning och stöd till att övergå till annat introduktionsprogram såsom yrkesintroduktion eller individuellt val.

Platsen för utbildningen

Internationella gymnasiet Uppsala