Humanistiska programmet HUM-INT

Gillar du kultur eller språk och är sugen på att studera eller arbeta utomlands? Skulle du till exempel vilja bli översättare, journalist, språkvetare, guide, arkeolog, informatör eller lärare? Då är det Humanistiska programmet rätt val för dig.

Woman sitting on her couch, surfing the net, using laptop

Humanistiska programmet öppnar många dörrar. Det ger värde­fulla kunskaper om hur du med ditt språk och dina internationella insikter kan påverka och förändra både i ett lokalt och globalt perspektiv. Du tränar på att reflektera, argumentera, skriva och uttrycka dig kring olika frågor. 

Programmet har internationell inriktning och vi gör en studieresa till ett annat land. Kursen Vetenskaplighet med internationell för­djupning är direkt kopplad till gymnasiearbetet och resan i årskurs 2.

All undervisning, förutom i språk, är på svenska. 

Studieplan Åk 1

Moderna språk 1 100 
Moderna språk 3 100 
Engelska 5 100 
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100 
Samhällskunskap 1b 100 
Svenska 1 100 
Kultur- och idéhistoria 100 
Naturkunskap 1b 100 
Summa 900-1000
Valmöjligheter åk 1-3  
Japanska steg 1-2  
Tyska steg 1-5  
Franska steg 1-5  
Spanska steg 1-5  
Arabiska steg 1-3  
Modersmål steg 1-3  
Svenska som andraspråk  

Studieplan Åk 2

Moderna språk 2 100
Moderna språk 4 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Människans språk 100
Engelska 6 100
Svenska 2 100
Historia 2b kultur 100
Vetenskaplighet med
internationell fördjupning
100
Summa 700-1000
Valmöjligheter åk 2  
Matematik 2b  
Idrott och hälsa 2  
Estetisk kommunikation  

Studieplan Åk 3

Gymnasiearbete 100
Svenska 3 100
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Religion 1 50
Religion 2 50
Samtida kulturuttryck 100
Litteratur 100
Skrivande 100
Summa 700-900
Valmöjligheter åk 3  
Engelska 7  
Naturkunskap 2  
Matematik 3b