Humanistiska programmet HUM-INT, Internationella Gymnasiet, Uppsala

Gillar du kultur eller språk och är sugen på att studera eller arbeta utomlands? Skulle du till exempel vilja bli översättare, journalist, språkvetare, guide, arkeolog, informatör eller lärare? Då är det Humanistiska programmet rätt val för dig.

Studerande på Humanistiska programmet

Humanistiska programmet öppnar många dörrar. Det ger värde­fulla kunskaper om hur du med ditt språk och dina internationella insikter kan påverka och förändra både i ett lokalt och globalt perspektiv. Du tränar på att reflektera, argumentera, skriva och uttrycka dig kring olika frågor. 

Programmet har internationell inriktning och vi gör en studieresa till ett annat land. Kursen Vetenskaplighet med internationell för­djupning är direkt kopplad till gymnasiearbetet och den resa vi erbjuder i årskurs 2 eller i årskurs 3.

All undervisning, förutom i språk, är på svenska. 

Studieplan Åk 1

Moderna språk 1

100 

Moderna språk 3

100 

Engelska 5

100 

Historia 1b

100 

Idrott och hälsa 1

100 

Matematik 1b

100 

Samhällskunskap 1b

100 

Svenska 1

100 

Kultur- och idéhistoria

100 

Naturkunskap 1b

100 

Summa

900-1000

Valmöjligheter åk 1-3

 

Japanska steg 1-2

 

Tyska steg 1-5

 

Franska steg 1-5

 

Spanska steg 1-5

 

Arabiska steg 1-3

 

Modersmål steg 1-3

 

Svenska som andraspråk

 

Koreanska steg 1-3

 

Italienska steg 1-3

 

Ryska steg 1-3

 

Kinesiska steg 1-3

 

Finska steg 1-3

 

Latin – språk och kultur 1-3

 

Studieplan Åk 2

Moderna språk 2

100

Moderna språk 4

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2

50

Människans språk

100

Engelska 6

100

Svenska 2

100

Historia 2b kultur

100

Vetenskaplighet med
internationell fördjupning

100

Summa

700-1000

Valmöjligheter åk 2

 

Matematik 2b

 

Idrott och hälsa 2

 

Estetisk kommunikation

 

Studieplan Åk 3

Gymnasiearbete

100

Svenska 3

100

Filosofi 1

50

Filosofi 2

50

Religion 1

50

Religion 2

50

Samtida kulturuttryck

100

Litteratur

100

Skrivande

100

Summa

700-900

Valmöjligheter åk 3

 

Engelska 7

 

Naturkunskap 2

 

Matematik 3b