Jesycah Rybrant

Jesycah tog studenten från Humanistiska programmet 2018 och läser nu Humanioraprogrammet på universitetet. Här berättar hon om hur det var att studera på humanistiska programmet på Internationella gymnasiet.

Alumn Internationella gymnasiet i Uppsala

Hej Jesycah! När tog du studenten, och vad har du gjort sedan dess?

Jag tog studenten 2018 och började direkt plugga historia på Uppsala universitet. Jag läste A- och B-kursen, och pluggar just nu humanioraprogrammet för att ta en kandidat i historia och idéhistoria, men i höst kommer jag att börja på bibliotekarieprogrammet. Men jag planerar att komma tillbaka till Uppsala senare.

Vad har du haft för nytta av att ha gått HUM på Internationella gymnasiet?

HUM på Internationella var en jättebra linje som förberedde mig rejält inför studier på universitet, och det var mycket därifrån som jag kunde ta med och använda mig av under uni. HUM var också en bra linje för att introducera humaniora, och man fick en smak av lite allting som senare hjälpte mig när jag valde mina kurser.

Vad var det bästa med att gå HUM på Internationella?

Det bästa med HUM var, utöver de ämnen man läste, lärarna på skolan och att skolan är mindre jämfört med andra skolor. Internationella var en trygghet, och det var skönt att lärarna visste vem man var. Dessutom var det roligt att man hade fikastunder och inte bara hade lektioner i klassrummet. Jag tycker det säger så himla mycket om vilken bra skola det är att jag nu, flera år senare, fortfarande kan sakna gymnasiet.

Vad har du för tips till elever som ska börja på Internationella i höst?

Ta vara på tiden under lektionerna och lärarna och allt stöd du kan få av dem under tiden på gymnasiet. Men viktigast är nog att försöka ha så roligt som möjligt under tiden!