Hjalte Sveidqvist

Jag tog studenten sommaren 2017. Efter studenten gjorde jag lumpen vid Livgardet, därefter arbetade jag på några olika ställen och reste runt en del. Nu är jag tillbaka i försvarsmakten, där jag jobbar som soldat på Luftstridsskolan här i Uppsala.

hjalte

Att jag gick SAM på internationella gymnasiet har påverkat mig mycket. Jag har alltid varit intresserad av politik och hur världen fungerar. Jag upplever att min tid på gymnasiet rustade mig väl för att på sikt studera vidare inom de ämnen som intresserar mig. Utöver detta upplever jag att jag fick möjlighet att utveckla mitt språkintresse på skolan där jag fick möjligheten att studera flera språk.

Det bästa med att gå på Internationella Gymnasiet måste jag säga var att det var en liten och nära skola. Jag upplevde att eleverna blev sedda av lärarna och fick det stöd de behövde. Jag tyckte också om att eleverna inte bara umgicks med sin lilla grupp utan att man kunde umgås med elever från andra klasser och årskurser.

Om jag skulle skriva ett tips till de elever som ska börja är det att ta vara på tiden ni har på skolan. Var uppmärksam på lektionerna och gör ert bästa, det kommer att göra gymnasietiden mycket roligare och förbereda er för det som kommer efter.