Cosma Lappin

Cosma Lappin läste HUM på Internationella gymnasiet. På bilden ser du honom till höger under vår senaste studieresa till Indien, tillsammans med kompisen Abdi.⁣ Så här skriver Cosma om vad han gör nu, och hur hans tid på skolan var.

Tidigare elever berättar Internationella gymnasiet i Uppsala humanistiska programmet samhällsvetenskapliga programmet

Våren 2020 tog jag studenten, och sedan dess har jag kommit in på filmprogrammet på Örebro Universitet. Programmet inriktar sig på människo- och kommunikationsvetenskap samt att analysera, studera och tillverka film. Det som har underlättat min tid här på universitetet och med pluggandet är förståelsen av vetenskapliga texter, något som jag har byggt upp och tränat på det humanistiska programmet. Mina studier på Internationella gav mig grunderna och teknikerna för att utförligt kunna skriva och analysera sådana texter. Förutom det har gymnasiestudierna också lärt mig kunskaper och läxor för livet som jag dagligen använder mig av.⁣

Om jag fick välja två av de bästa kvaliteterna som Internationella gymnasiet erbjuder sina elever måste jag framför allt lyfta fram den nära relationen man har med sina lärare då man verkligen kan få den hjälpen man behöver med skoluppgifterna. För mig personligen har detta dessutom varit en viktig faktor som har hjälpt till att hålla mig fokuserad, intresserad och viktigast av allt, det har förbättrat mina betyg. För det andra var det en sak som jag märkte under de tre åren på Internationella gymnasiet, och det var hur lärarna ansträngde sig för att få ämnet att bli mer intressant än bara en text på ett papper. Detta ledde till att ämnena blev roligare som elev att läsa och till slut såg inte ens mattehäftet så illa ut.⁣

Alla ser fram till att ta studenten, och såklart gjorde jag det också. Dock såg jag inte alls fram emot att lämna Internationella gymnasiet och jag saknar den tiden oerhört mycket. Om jag fick ge ett tips till en elev i nian som nu ska välja gymnasium så är det att på Internationella gymnasiet kommer du alltid att känna dig uppmärksammad av både lärare och vänner, vilket för mig har varit det viktigaste och mest värdefulla som gymnasietiden har gett mig.