Programinriktat val (IMV-VO)

Programinriktat val kan du välja om du saknar något ämne från grundskolan, men ändå vill läsa vård- och omsorgsprogrammet. Du går då i den vanliga klassen i årskurs 1, men får extra stöd i det ämne som du ännu inte är godkänd i. Målet är att du efter ditt första år ska ha blivit godkänd i det ämnet. Antagning sker i mån av plats.

Utbildningens inriktning

Utbildningens inriktning är Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Vem kan söka programinriktat val mot vård och omsorg?

För att vara behörig att söka programinriktat val gäller att eleven ska:

  • vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen på grundskolenivå
  • eller vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen på grundskolenivå

 

Struktur och upplägg

Programinriktat val utformas så att eleverna integreras i befintliga klasser på vård- och omsorgsprogrammet i mån av plats. Utbildningen inriktar sig till elever från grundskola som inte nått full behörighet och saknar något enstaka betyg. Eleven kommer läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå men ges extra stöd i det ämne där grundskolebetyget saknas. 

I början av utbildningen har eleven tillsammans med vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Då fastställs elevens individuella studieplan. Skolan har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning genom att kontinuerligt stämma av elevens kunskapsnivå och inlärningshastighet.

Vi ser gärna att du som är intresserad av att läsa programinriktat val på Cultus gymnasium kontaktar oss så kan vi berätta mer om upplägget.

 

Kontakt

Karin Olsson, biträdande rektor
Telefon: 018-680090
E-post: karin.olsson@folkuniversitetet.se 

 

Pantea Saramolki, SYV
Telefon 018-680035
E-post: pantea.saramolki@folkuniversitetet.se 

 

Skolväska