Daniel Häger

Daniel tog examen från Cultus 2017

Får endast användas av Cultus gymnasium I Uppsala

Hej Daniel! Vad gör du idag?
Idag jobbar jag som undersköterska på Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset!

Vad innebär ditt jobb?
Mitt jobb innebär allt från basal omvårdnad till akuta livshotande situationer! Mycket händer på en intensivvårdsavdelning! Eftersom våra patienter har stora skador som täcker minst 20% av kroppen betyder det att sårvård är en stor del. Jag som undersköterska har ansvaret under en omläggning och genomför byte av förband och sårbehandling samt uppdukning av material. Allt sker med sterila kläder och höggradigt ren utrustning. Det känns som en liten operation varje gång!

Hur hamnade du här? Kändes det som ett självklart val efter examen?
Jag volontärarbetade två år efter att jag tog examen på en organisation som heter Ny Generation, dock jobbade jag på äldreboende under somrarna. Efter dessa år kändes det väldigt naturligt att använda min kompetens för att få ett stabilt jobb. Då gick jag in på Akis hemsida och hittade tjänsten! Har känts bra sen dess. 😊

Beskriv en ”vanlig” dag på jobbet.
Jag jobbar just nu på rotation. Det innebär att jag jobbar dag, kväll och nattpass under min heltidstjänst. Kanske låter det jobbigt men det faller sig väldigt naturligt! Trots att alla i teamet inte har samma uppgifter så har vi ändå en del saker gemensamt. Man är alltid inne på sal som undersköterska hela sitt pass förutom på raster. Detta innebär att man är inne hos patienten i timmar hela tiden. Eftersom våra patienter är väldigt infektionskänsliga så har vi sluss-system in till salen, det är även höga krav på omvårdnaden. Mycket tid går åt till att kontrollera infarter, nutrition, förebygga pneumoni, trach och tub vård samt att hålla patienten ren. Detta är lite mer avskalat på natten då övervakningen är mer ett fokus för att patienten ska få vila.
Ett gemensamt moment för alla pass är att man ”bäddar rent”. Eftersom brännskador leder till stora öppna sår så blir det väldigt blött. Därför måste det bytas lakan samt en absorbent som patienten ligger på.
Dagpasset präglas ofta av omläggningar som kan ta upp till 3-4 timmar.
Kvällspassen börjar oftast med mobilisering och träning för att sedan gå över till undersökningar och besök av anhöriga.
På natten är det alltså fokus på övervakning och vila. På natten brukar vi också få intag av nya patienter och då blir det drag inne på avdelningen!

Något du alltid bär med dig från tiden på Cultus?
Min tid på Cultus finns alltid kvar i mitt arbete! Idag kanske jag inte alltid tänker på att ”det här lärde jag mig på Cultus” men jag tror att det är lite poängen också. Saker som basala hygienrutiner, omvårdnad, riktlinjer och lagar går på automatik nu vilket bara tyder på att jag verkligen bär med mig kunskapen från skolan! Sen måste det ju nämnas att nästan all grundläggande klinisk kunskap har man ju lärt sig via skolan, erfarenheten bär sitt men kan oftast bli lite mer nischad än den breda man får på skolan.

Vad skulle du vilja säga till den som är nyfiken på Vård- och Omsorgsprogrammet men som inte är säker på vilket yrke hen vill välja?
Vård och omsorg är ett mycket bredare program än vad man tror!
Du får en examen, lär dig mer om dig själv och andra i din omgivning mer än i något annat program, nästan garanterat jobb efter gymnasiet och kan satsa på vidareutbildning inom kliniska områden! En bra deal!