Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter, klagomål eller beröm kring skolans arbete.

Dina synpunkter går enbart till Josef Åhman, stiftelserektor för Folkuniversitetet Region Mitt.


Synpunkterna skickas inte till gymnasieskolans rektor eller annan personal på skolan.

Lämna synpunkter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas