Ansök till Skara Skolscen

Antagningen stänger 15 april.

För att din ansökan ska vara komplett måste följande finnas med:

  • Länk till dina två filmade monologer (enligt instruktioner som du hittar på sidan Så här går proven till)
  • Motivering till varför du söker Skara Skolscen och en kort levnadsbeskrivning (max en halv A4-sida)
  • Ange om du tidigare sökt till Skara Skolscen, och i så fall vilket år
  • Personbevis
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande
  • Kvitto på inbetald registreringsavgift (300:- som betalas till Swish: 123-147 22 40 eller BankGiro: 5093-2631 – glöm inte att ange namn och vad inbetalningen avser!). Registreringsavgiften återbetalas ej
  • Foto på dig

Bifoga dessa dokument i form av inskannade filer, bilden i JPG-format, och din levnadsbeskrivning som en Word-fil. Var noga med att filerna inte överskrider sammanlagt 16MB, annars kommer du få ett felmeddelande när du skickar in din ansökan.

Om filerna är för stora kan du mejla in dem som kompletterande uppgifter till info.skaraskolscen@folkuniversitetet.se

OBS! Du kan lämna in din ansökan redan nu och komplettera med dina monologer senare.

Handläggning

För registrering och handläggning av din ansökan tar Skara Skolscen ut en avgift på 300 kronor. Summan sätts in på Swish: 123-147 22 40 eller BankGiro: 5093-2631. Glöm inte ange namn och vad avgiften avser. Kvitto på erlagt belopp ska bifogas ansökan. Ansökan utan kvitto handläggs ej!

Ansök till Skara Skolscen

När du skickar in din ansökan ger du samtycke till att Skara Skolscen lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas