Ansök till Skara Skolscen

Nu är ansökningsomgången 2021 öppen, för utbildningsstart januari 2022. Välkommen in med din ansökan senast 15 april.

Första provet består av två filmade monologer som du spelar in och skickar till oss innan 15 april, gärna tidigare. Praktiska prov är planerade att genomföras på Skara Skolscen 21–24 maj. Personlig kallelse mejlas till dig.

Delprov 1 – skickas in senast 15 april

 • Du framför två monologer på film, en som du valt själv och en förelagd scen. Välj gärna en förelagd scen som är olik den scen du själv valt.
 • Välj en av de förelagda monologerna: Monolog A, Monolog B, Monolog C, Monolog D, Monolog E.
 • Texten ska framföras på svenska och du får ändra och stryka i texten.
 • Du behöver inte bry dig om vilket kön rollen ursprungligen är skriven för.
 • Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmerna.
 • De två filmerna får vara max tre minuter långa vardera. Fokusera inte på att hinna med hela texten, om det upplevs som kort om tid. Det viktiga är att du framför monologerna på ett sätt som du är nöjd med.
 • Det ska vara två filmade sceniska prov, teater snarare än film.
 • Spela in filmerna som om du stod framför en publik. Filmerna skall visa hela dig (hela kroppen) och se till att du syns och hörs bra.
 • Dina två monologer ska spelas in var för sig. Båda filmerna skall vara en obruten, oredigerad tagning av den monologen, utan zoom och mobilen måste vara stilla under filmningen.
 • Ladda upp filmerna på https://www.youtube.com.
 • Behöver du hjälp med att ladda upp finns instruktioner här.

De praktiska proven i sång, rörelse och teater, del 2 och del 3, är planerade att genomföras på Skara skolscen 21–24 maj.

Delprov 2 – monolog

Proven görs av de som är godkända från delprov 1 och är kallade till skolan.

Du arbetar med dina två monologer tillsammans med juryn.

Delprov 3 – Tal/sångprov, rörelseprov, improvisation

Proven görs av de som är godkända från delprov 2.

Förbered en sång som ska sjungas á cappella, på svenska, utantill.

Ta med lämplig klädsel för rörelseprov.

Improvisation i grupp.

För att din ansökan ska vara komplett måste följande finnas med

 • Motivering till varför du söker Skara Skolscen och en kort levnadsbeskrivning (max en halv A4-sida).
 • Ange om du tidigare sökt till Skara Skolscen, och i sådana fall vilket år.
 • Personbevis
 • Gymnasiebetyg eller motsvarande.
 • Kvitto på inbetald registreringsavgift (300:- som betalas till BG 726-2520 – glöm inte att ange namn och vad inbetalningen avser!). Registreringsavgiften återbetalas ej.
 • Foto på dig.

Bifoga dessa dokument i form av inskannade filer, bilden i JPG-format, och din levnadsbeskrivning som en Word-fil. Var noga med att filerna inte överskrider sammanlagt 16MB. annars kommer du få ett fel när du skickar in ansökan.Om filerna är för stora kan du mejla in dem som kompletterande uppgifter till info.skaraskolscen@folkuniversitetet.se

Handläggning

För registrering och handläggning av din ansökan tar Skara Skolscen ut en avgift på 300 kronor. Summan sätts in på BG 726-2520. Glöm inte ange namn och vad avgiften avser. Kvitto på erlagt belopp ska bifogas ansökan. Ansökan utan kvitto handläggs ej!

Ansök till Skara Skolscen

När du skickar in din ansökan ger du samtycke till att Skara Skolscen lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas