Kursplan

Kursplaner finns inom konst, design, arkitektur, och kurserna löper över hela läsåret. Undervisningen sker i projektform och innehåller teori och praktik. Till varje projekt får du en projektbeskrivning som beskriver syfte, arbetsplan och vad som ska redovisas.

Du får också ett detaljerat schema för projektet med planering för varje dag, vilka lärare som är aktuella, gästlärare, föreläsare och studiebesök. Projekten innehåller olika faser:

  1. Inledning med föredrag, studiebesök, diskussioner och teknikövningar.
  2. Arbetsprocessen med individuella samtal med lärarna, skissarbete och genomförande.
  3. Projekten avslutas med en gemensam presentation och feedback.

För att bli godkänd på utbildningen krävs godkända projekt i alla kurser. Undervisningen utvecklas kontinuerligt genom ständig dialog med elever och lärare.