Lärare

Lunds Konst/Designskola är en dynamisk plats. Olika möten sker mellan lärare och elever. Lärarna är yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, designers och konstvetare.

Därför finns också olika förväntningar på utbildningen.

Eleverna får möta lärarna i olika konstellationer och eleverna arbetar enskilt eller i grupper. Alla dessa olika möten skapar en dynamik som är viktig att ta tillvara.

Lunds Konst/Designskola är en utbildning under ständig förändring; elever och lärare påverkar, elevernas behov ändras, högskolornas krav på blivande elever är också i ständig förändring. Vi måste vara lyhörda på alla olika nivåer och våga förändra.