Ansökan till läsåret 2024/25

Ansök senast den 13 maj 2024. Höstterminen 2024 börjar 26 augusti.

Du ansöker genom att:

  • Fylla i formuläret nedan senast den 13 maj 2024
  • Lämna arbetsprover senast den 13 maj 2024

Gymnasiekompetens eller motsvarande krävs för att vara behörig.

Arbetsprover

Arbetsproverna bör vara 5-10 till antalet, utförda i valfria tekniker. Här är förslag på vad arbetsproverna kan innehålla:

  • Teckningar av det du ser framför dig
  • Måleri
  • Arbeten med olika material (textil, trä, metall m.fl)
  • Tredimensionella arbeten
  • Digitala arbeten

Arbetsproverna skickas till lkd.ansokan@folkuniversitetet.se 
eller lämnas på skolan, Måsvägen 23
eller skickas per post till Folkuniversitetet, Box 2116, 220 02 Lund.

Provdag och intervju

Efter bedömning av inkomna arbetsprover kallas ett antal sökande till provdag och intervju.

  • Provdag den 27 maj 2024, kl. 8:30 - 17:00
  • Intervju den 3, 4 eller 5 juni 2024

Hemuppgifter kommer att skickas via mejl till de sökande på provdagen och intervjun kommer att ske genom Mötestjänsten Zoom.

OBSERVERA ATT ANSÖKAN MÅSTE KOMPLETTERAS MED ARBETSPROVER! DESSA FILER MÅSTE SKICKAS IN VIA E-POST TILL lkd.ansokan@folkuniversitetet.se

Ansökan till Lunds konst/designskola

Ansök till skolan genom att fylla in formuläret nedan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas