Om utbildningen

Lunds konst/designskola är en konst & kulturutbildning på heltid under ett eller två år. Utbildningen är CSN-berättigad, även till terminsavgiften, 17.500kr. I utbildningen ingår grundmaterial och en del kostnader för studieresor.

om utbildningen

Förberedande

 • Vägledning till högre utbildningar
 • Handledning i ansökningsprocessen
 • Många vidare till fortsatta studier

Mångsidig

 • Gränsöverskridande i konst, design och arkitektur
 • Lärarna är yrkesverksamma inom sina områden
 • Utvecklande genom studieresor och studiebesök
 • Samarbetsprojekt med omgivande samhället 

Individuell

 • Individuell utveckling av kreativiteten
 • Liten elevgrupp skapar gemenskap
 • En egen ateljéplats och stora gemensamma lokaler

Hållbarhet

 • Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001
 • Fokus på miljö och hållbarhet i utbildningen