Studiemedel

Lunds Konst/Designskola står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. Våra utbildningar berättigar till CSN:s studiestöd och hör till kategorin konst- och kulturutbildningar.

Du kan söka 80 veckors studiemedel enligt CSN:s avdelning A3 för våra tvååriga grundutbildningar. För mer information om studielån besök CSN:s hemsida www.csn.se och Konst- och Kulturutbildnings hemisida www.konstkulturutbildning.se där du söker studielån och bidrag.