Ansökan och arbetsprover

Ansökan till Konstnärlig grundläggande utbildning är öppen 1 mars till 15 april 2022. Här kan du läsa om vad som krävs för att komma in.

Elev på KV Konstskola i Göteborg

Ansökan

Du gör din ansökan på YH-antagning.se.

Ansök nu

Du behöver lägga upp en kopia av dina betyg, ett brev där du motiverar din ansökan till KV Konstskola samt bilder av dina arbetsprover. Observera att en utskrift från Antagning.se inte räknas som en giltig betygshandling.

Du som inte har betyg och formell behörighet kan antas till KV Konstskola om du kan visa att du har motsvarande kunskaper (reell kompetens). Detta kan du visa genom arbetsprover eller intyg. Hör av dig till oss om du har frågor kring detta.

Arbetsprover

Det är obligatoriskt att lämna in 3 färgarbeten och 4 teckningar. Minst en teckning ska vara en studie av en iakttagen verklighet (ej foto), till exempel olika föremål, porträtt eller landskap.

Förutom de obligatoriska arbetsproverna kan du välja att lämna in ytterligare två verk i valfri teknik, till exempel textil, grafik, keramik, film (max tre minuter) eller annat.

Uppge titel, teknik och mått för dina arbetsprov. Du kan även skriva kortare texter som beskriver dina arbeten.

Spara samtliga arbetsprover i en enda pdf. Döp filen till ditt förnamn.efternamn innan du laddar upp dem. Om du har en fil som är större än 30 MB, till exempel en film, kan du ladda upp den på exempelvis Vimeo eller Youtube och lägga länken separat i kommentarsfältet.

Motivera din ansökan

Berätta för oss varför du vill gå Konstnärlig grundläggande utbildning på KV Konstskola! Texten får vara max en halv A4-sida. Döp dokumentet till Förnamn.Efternamn_Motivering.

Anmälningsavgift

Betala in en anmälningsavgift på 300 kr till bankgiro 5820-3217 senast den 15 april, gärna tidigare. Ange ditt namn och "KV Konstskola" på inbetalningen. Inbetald avgift krävs för att din ansökan ska bedömas.