Konstnärlig grundläggande utbildning (KG)

Konstnärlig grundläggande utbildning på KV Konstskola ger dig högskoleförberedande utbildning som tar dig vidare mot en karriär inom till exempel arkitektur, design eller fri konst.

Grundläggande utbildning KV Konstskola

Konstnärlig grundläggande utbildning (KG) på KV Konstskola ger dig grunderna inom färg och form, material och uttryck och förbereder inför fortsatta studier på högskolenivå.

KG är en bra start för dig som vill arbeta som till exempel arkitekt, konstnär eller designer i framtiden. Teckning, måleri och skulptur utgör grunden för utbildningen. Med tillägg av ämnen som kroki, formlära, konsthistoria och ett av tillvalsämnena grafik, måleri, skulptur eller textil får du gedigna kunskaper och en tillit till din egen konstnärliga process.

Ett viktigt inslag i utbildningen är reflektion kring din egen och andras processer. Olika moment avslutas med genomgångar under ledning av din lärare. Under hösten är undervisningen upplagd med sex timmars lärarledd undervisning dagligen, sedan följer allt längre perioder med självständigt arbete under lika mycket handledningstid. Den pågående dialogen med lärarna tillsammans med konsekvent upplagda lektionsupplägg utgör grunden för pedagogiken.

Under vårterminen får du tillfälle att fördjupa dig under temaveckor, eget projekt med mera. Ett uppskattat inslag i utbildningen är kursen Studieresa som är en veckas resa till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Du får en egen nyckel till skolan så att du har åtkomst till lokalerna under läsåret.

Kurser

  • Formlära
  • Konsthistoria
  • Kroki
  • Måleri
  • Skulptur
  • Studieresa
  • Teckning
  • Tema fördjupning
  • Tillval valbar kurs: grafik/måleri/skulptur/ textil

Vad händer efter KV Konstskola?

KV Konstskola har funnits i över femtio år och det har med åren blivit många som har ett eller två år på KV Konstskola i sin meritförteckning. Under de senaste åren har våra elever bland annat gått till Chalmers Arkitektur, HDK Valand Steneby, Valand fri konst, Fotohögskolan Göteborg, Borås Textilhögskola, Konsthögskolan Malmö, Teknisk design Lund, Industridesign Lund, Konstfack Stockholm, KTH Stockholm, Konstakademin Stockholm, Konsthögskolan i Trondheim, Konsthögskolan Bergen, Arkitekturhögskolan Köpenhamn och Högskolan för konst och design, Oslo bland många andra.

Utbildningsbevis

Efter godkända studieresultat utfärdas ett utbildningsbevis som registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läsårstider

23 augusti 2021–27 maj 2022

Undervisningsavgift

28 000 kronor per läsår.

Avgiften betalas terminsvis med 14000 kr per termin. Vid påbörjade studier förbinder du dig att betala hela avgiften. Undantag görs om du blir antagen till högre utbildning, då betalar du enbart för en del av summan.

Studiemedel

Konstnärlig grundläggande utbildning berättigar till studiemedel samt merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa. Studiemedel för Konst och kulturutbildningar kan sökas för maximalt 80 veckor och beräknas på samma kvot som folkhögskole- och komvuxstudier. På csn.se/minasidor kan du se hur många veckor du har kvar av dina studiemedel. Ett läsår på KV Konstskola motsvarar 40 veckor.