Konstnärlig grundläggande utbildning

Konst- och kulturutbildning Göteborg

Konstnärlig grundläggande utbildning på KV Konstskola ger dig en högskoleförberedande utbildning som tar dig vidare mot en karriär inom till exempel arkitektur, design eller fri konst.

Öppet för sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Konstnärlig grundläggande utbildning, KV Konstskola i Göteborg
Utbildningsstart
2024-08-26
Omfattning
1 år, 40 veckor
Studietakt
Heltid
Antal platser
54
Årsavgift
29 000 kronor
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du kan söka utökat lån, så kallat merkostnadslån, som täcker årsavgiften och studieresan.

Konstnärlig grundläggande utbildning på KV Konstskola ger dig grunderna inom färg och form, material och uttryck och förbereder inför fortsatta studier på högskolenivå.

Konstnärlig grundläggande utbildning är en bra start för dig som vill arbeta som till exempel arkitekt, konstnär eller designer i framtiden. Teckning, måleri och skulptur utgör grunden för utbildningen. Med tillägg av ämnen som kroki, formlära, konsthistoria och ett av tillvalsämnena grafik, måleri, skulptur eller textil får du gedigna kunskaper och en tillit till din egen konstnärliga process.

Ett viktigt inslag i utbildningen är reflektion kring din egen och andras processer. Olika moment avslutas med genomgångar under ledning av din lärare. Under hösten är undervisningen upplagd med sex timmars lärarledd undervisning dagligen, sedan följer allt längre perioder med självständigt arbete under lika mycket handledningstid. Den pågående dialogen med lärarna tillsammans med konsekvent upplagda lektionsupplägg utgör grunden för pedagogiken.

Under vårterminen får du tillfälle att fördjupa dig under temaveckor, eget projekt med mera. Ett uppskattat inslag i utbildningen är kursen Studieresa som är en veckas resa till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Du får en egen nyckel till skolan så att du har åtkomst till lokalerna under läsåret.

Kurser

  • Formlära
  • Konsthistoria
  • Kroki
  • Måleri
  • Skulptur
  • Studieresa
  • Teckning
  • Tema fördjupning
  • Tillval valbar kurs: grafik/måleri/skulptur/textil konst

Vad händer efter KV Konstskola?

KV Konstskola har funnits i över femtio år och det har med åren blivit många som har ett eller två år på KV Konstskola i sin meritförteckning. Under de senaste åren har våra elever bland annat gått till HDK Valands samtliga inriktningar: design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning, Chalmers Arkitektur, Borås Textilhögskola, Konsthögskolan Malmö, Teknisk design, Lund, Industridesign, Lund, KTH, Stockholm, samtliga inriktningar Konstfack Stockholm, Kungliga konsthögskolan, Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola, Umeå Konsthögskola, Konsthögskolan i Trondheim, Konsthögskolan Bergen, Arkitekturhögskolan Köpenhamn och Högskolan för konst och design i Oslo och många fler.

Utbildningsbevis

Efter godkända studieresultat utfärdas ett utbildningsbevis.

Undervisningsavgift

29 000 kronor per läsår.

Avgiften betalas terminsvis med 14 500 kr per termin. Vid påbörjade studier förbinder du dig att betala hela avgiften. Undantag görs om du blir antagen till högre utbildning, då betalar du enbart för en del av summan, motsvarande antal veckor du studerat på skolan.

Konstnärsmaterial

I undervisningsavgiften ingår inte konstnärsmaterial. KV Konstskolas policy är att inte ta ut någon materialavgift utom för de så kallade tillvalsämnena (gäller endast Konstnärlig grundläggande utbildning). Du köper in det material du vill använda själv. Räkna med en kostnad från 3 000 kr och uppåt beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du förbrukar under läsåret. Det finns ett mindre utbud av material att köpa på skolan. En materiallista presenteras i samband med kursstart.

Materialkostnad för tillvalsämnena är: Skulptur och textilkonst: 600 kr läsår och Grafik: 900 kr per läsår, med reservation för ändringar.

Adobe Creative Cloud och Office-programmen

Som studerande på KV Konstskola får du licenser till programmen Adobe Creative Cloud och Office utan kostnad under din studietid.

Studiemedel

Konstnärlig grundläggande utbildning finansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan och berättigar till studiemedel samt merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa.

Studiemedel för Konst och kulturutbildningar kan sökas för maximalt 80 veckor och beräknas på samma kvot som folkhögskole- och komvuxstudier. På csn.se/minasidor kan du se hur många veckor du har kvar av dina studiemedel. Ett läsår på KV Konstskola motsvarar 40 veckor.