Personal

På KV Konstskola är lärarna praktiserande konstnärer och högskoleutbildade inom sitt konstnärliga fält. Samtliga lärare deltar aktivt i Göteborgs konstliv.

Lärare och elev på KV Konstskola i Göteborg