Ansökan och arbetsprover

Ansökan till Konstnärlig fördjupning är öppen 1 mars till 15 april 2022. Här kan du läsa om vad som krävs för att komma in.

Elev på KV Konstskola i Göteborg

Ansökan

Du gör din ansökan på YH-antagning.se.

Du behöver lägga upp en kopia av dina betyg, ett personligt brev där du motiverar din ansökan till KV Konstskola samt bilder av dina arbetsprover. Observera att en utskrift från Antagning.se inte räknas som en giltig betygshandling.

Du som inte har betyg och formell behörighet kan också antas till KV Konstskola om du kan visa att du har motsvarande kunskaper (reell kompetens). Detta kan du visa genom arbetsprover eller intyg. Hör av dig till oss om du har frågor kring detta.

Arbetsprover

I arbetsproverna visar du dina bildkonstnärliga färdigheter i till exempel teckning, måleri eller skulptur. Det är meriterande om du kan visa exempel på hur du undersöker den konstnärliga gestaltningen utifrån ett personligt perspektiv, i helt valfria material och tekniker.

Du kan lämna in max 10 valfria arbeten. Ett arbete kan till exempel vara en målning, en skulptur, en videofilm (max tre minuter), ljudkonst, en loggbok, en serie skisser eller flera bilder som beskriver en process.

Lägg ihop dina arbetsprover i ett enda dokument som du sparar som en pdf och döper till ditt Förnamn.Efternamn. Ange titel, teknik och mått för dina arbetsprover. Du kan även skriva kortare texter där du beskriver dina arbeten.

En skrymmande film kan läggas upp på till exempel Vimeo eller Youtube och sedan länkas från kommentarfältet intill din fil. Maximal filstorlek är 30 MB i YH-antagning.se.

Motivera din ansökan

Berätta för oss varför du vill gå Konstnärlig fördjupning på KV Konstskola! Texten får vara max en A4-sida. Döp dokumentet till Förnamn.Efternamn_Motivering.

Vi lägger särskild vikt vid din motivering när du ansöker till Konstnärlig fördjupning.

Anmälningsavgift

Betala in en anmälningsavgift på 300 kr till bankgiro 5820-3217 senast den 15 april, gärna tidigare. Ange ditt namn och "KV Konstskola" på inbetalningen. Inbetald avgift krävs för att din ansökan ska bedömas.