Konstnärlig fördjupning (KOF)

Konst- och kulturutbildning Göteborg

På Konstnärlig fördjupning på KV Konstskola i Göteborg arbetar du med inriktning mot fri konst eller konsthantverk. Du har egen ateljéplats och täta kontakter med dina lärare.

Konstnärlig fördjupning (KOF), KV Konstskola i Göteborg
Sista ansökningsdatum
2023-04-15
Utbildningsstart
2023-08-28
Omfattning
1 år, 40 veckor
Studietakt
Heltid
Antal platser
14
Årsavgift
28 000 kronor
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du kan söka utökat lån, så kallat merkostnadslån, som täcker årsavgiften.

Ansökan öppnar 10 februari

Konstnärlig fördjupning vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning och siktar på att söka dig vidare mot högskoleutbildningar framför allt inom fri konst eller konsthantverk.

Syftet med utbildningen är främst att du ska utveckla ditt eget konstnärskap och få fördjupad insikt i din egen konstnärliga process. Du får en introduktion till samtida konstområden som land art, installation, performance, videokonst, ljudkonst och konstnärligt fotografi. Med utgångspunkt i dessa olika möten jobbar du vidare inom ditt eget fördjupningsområde. Övning i att presentera ditt eget arbete skriftligt, muntligt och i en gemensam utställning ingår.

Utbildningen är upplagd i olika temaperioder som avslutas med gemensamma redovisningar och genomgångar. Konsthistoria och konstteori löper parallellt med övriga kurser och förankrar de praktiska kunskaperna i ett konstteoretiskt och konsthistoriskt sammanhang.

Utbildningens pedagogik syftar till att ge dig förmågan att arbeta självständigt och processinriktat med komplexa lösningar. Detta, tillsammans med återkommande reflektion kring din egen verksamheten i seminarier, genomgångar, handledningssamtal och text förbereder för akademiska studier inom det konstnärliga fältet.

Du har 19 timmar lärar- eller handledarledd tid i veckan. Tre huvudlärare undervisar och handleder dig under året, men du möter också olika gästlärare.

Ett uppskattat inslag mitt under höstterminen är kursen Studieresa som företas under en vecka till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Du får en egen ateljéplats och nyckel till skolan så att du har åtkomst till skolan när du vill under läsåret.

Kurser

 • Det egenformulerade projektet
 • Digital bildbearbetning och layout
 • Fördjupad konstnärlig arbetsprocess
 • Interaktion
 • Konst och kognition
 • Konsthistoria och konstteori
 • Konstnärlig arbetsprocess
 • Material och språklighet
 • Orientering i samtida uttryck
 • Rum
 • Social interaktion
 • Studieresa
 • Utställningsprojekt

Vad händer efter KV Konstskola?

Under de senaste åren har våra elever bland annat gått till Chalmers Arkitektur, HDK Valand Steneby, Valand fri konst, Fotohögskolan Göteborg, Borås Textilhögskola, Konsthögskolan Malmö, Teknisk design Lund, Industridesign Lund, Konstfack Stockholm, KTH Stockholm, Konstakademin Stockholm, Konsthögskolan i Trondheim, Konsthögskolan Bergen, Arkitekturhögskolan Köpenhamn och Högskolan för konst och design, Oslo bland många andra.

Utbildningsbevis

Efter godkända studieresultat utfärdas ett utbildningsbevis som registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läsårstider

22 augusti 2022–26 maj 2023

Undervisningsavgift

28 000 kronor per läsår.

Avgiften betalas terminsvis med 14000 kr per termin. Vid påbörjade studier förbinder du dig att betala hela avgiften. Undantag görs om du blir antagen till högre utbildning, då betalar du enbart för en del av summan.

Konstnärsmaterial

I undervisningsavgiften ingår inte konstnärsmaterial. KV Konstskolas policy är att inte ta ut någon materialavgift utom för de så kallade tillvalsämnena (gäller endast Konstnärlig grundläggande utbildning). Du köper in det material du vill använda själv. Räkna med en kostnad från 3 000 kr och uppåt beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du förbrukar under läsåret. Det finns ett mindre utbud av material att köpa på skolan. En materiallista presenteras i samband med kursstart.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel samt merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa. Studiemedel för Konst- och kulturutbildningar kan sökas för maximalt 80 veckor och beräknas på samma kvot som folkhögskole- och komvuxstudier. På csn.se/minasidor kan du se hur många veckor du har kvar av dina studiemedel. Ett läsår på KV Konstskola motsvarar 40 veckor.