Ansökan och antagningsprover

Här kan du läsa om vad som krävs för att komma in på Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola i Göteborg.

Elev på KV Konstskola i Göteborg

Ansökan

Du gör din ansökan på YH-antagning.se.

Det som krävs:

  • en kopia av dina betyg,
  • ett brev där du motiverar din ansökan till KV Konstskola, samt
  • bilder av dina arbeten.

Du som inte har betyg och formell behörighet kan antas till KV Konstskola om du kan visa att du har motsvarande kunskaper (reell kompetens). Detta kan du visa genom intyg eller arbetsprover. Du som studerar på sista året på gymnasiet lägger in dokumentet Utdrag från betygskatalogen.

Arbetsprover

I arbetsproverna visar du dina bildkonstnärliga färdigheter i till exempel teckning, måleri eller skulptur. Dessutom är det meriterande om du kan visa exempel på hur du undersöker bilden och rummets relation till varandra och presentera din egen process från idéstadiet till färdigt verk. Detta kan visas med skisser, skulpturer, tredimensionell modell, fotodokumentation med mera.

Du kan lämna in minst åtta och max tolv valfria arbeten. Ett arbete kan till exempel vara en målning, en skulptur, en loggbok, en videofilm, en serie skisser om flera bilder som beskriver en process. Minst två av dessa arbeten ska vara utförda tredimensionellt.

Spara alla arbetsprover i en enda PDF och döp den till ditt Förnamn.Efternamn. Uppge titel, teknik och mått för dina arbetsprover. Du kan även skriva kortare texter som beskriver dina arbeten.

En film som inte ryms i YH-antagning.se kan läggas upp på till exempel Vimeo eller Youtube och sedan länkas från kommentarfältet intill din fil. Maximal storlek för en fil är 30 MB. 

Motivera din ansökan

Berätta för oss varför du vill gå Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola. Vi lägger särskild vikt vid din motivering. Texten får vara max en A4-sida. Döp dokumentet till Förnamn.Efternamn_Motivering.

Anmälningsavgift

Betala in en anmälningsavgift på 300 kronor via swish till 1236292338 senast den 15 april, gärna tidigare. Ange ditt namn och "KV Konstskola" på inbetalningen. Inbetald avgift krävs för att din ansökan ska bedömas. Vill du söka till samtliga av KV:s utbildningar får du rabatt och betalar endast 300 kr oavsett om du söker till en, två eller tre utbildningar.

Har du frågor om ansökan och arbetsprover? Mejla oss!