Ansökan och antagningsprover

Sista ansökningsdag till Bild och rumsgestaltning är den 15 april 2021. Här kan du läsa om vad som krävs för att komma in.

Bild och rumsgestaltning

Ansökan

Du gör din ansökan på YH-antagning.se.

Du behöver lägga upp en kopia av dina betyg, ett brev där du motiverar din ansökan till KV Konstskola samt bilder av dina arbetsprover.

Du som inte har betyg och formell behörighet kan antas till KV Konstskola om du kan visa att du har motsvarande kunskaper (reell kompetens). Detta kan du visa genom intyg eller arbetsprover.

Arbetsprover

I arbetsproverna visar du dina bildkonstnärliga färdigheter i till exempel teckning, måleri eller skulptur.

Det är meriterande om du kan visa exempel på hur du undersöker bilden och rummets relation till varandra och presentera din egen process från idéstadiet till färdigt verk. Detta kan till exempel visas med skisser, skulpturer, tredimensionell modell eller fotodokumentation.

Du ska lämna in minst 8 och max 12 valfria arbeten.

Ett arbete kan till exempel vara en målning, en skulptur, en loggbok, en videofilm, en serie skisser om flera bilder som beskriver en process. Minst två av dessa arbeten ska vara utförda tredimensionellt.

Innan du laddar upp filerna ska du döpa dem till Förnamn.Efternamn_1 etc. I kommentarsfälten anger du titel, teknik och mått för dina arbetsprover. Du kan även skriva kortare texter där du beskriver dina arbeten. Om du har en fil som är större än 30 MB, till exempel en film, kan du ladda upp den på Vimeo eller Youtube och klistra in länken i kommentarsfältet.

Motivera din ansökan

Berätta för oss varför du vill gå Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola! Texten får vara max en A4-sida. Döp dokumentet till Förnamn.Efternamn_Motivering.