Ansökan och antagningsprover

Ansökan till Bild och rumsgestaltning är öppen 1 mars till 15 april 2022. Här kan du läsa om vad som krävs för att komma in.

Elev på KV Konstskola i Göteborg

Ansökan

Du gör din ansökan på YH-antagning.se.

Ansök nu

Du behöver lägga upp en kopia av dina betyg, ett brev där du motiverar din ansökan till KV Konstskola samt bilder av dina arbetsprover.

Du som inte har betyg och formell behörighet kan antas till KV Konstskola om du kan visa att du har motsvarande kunskaper (reell kompetens). Detta kan du visa genom intyg eller arbetsprover.

Arbetsprover

I arbetsproverna visar du dina bildkonstnärliga färdigheter i t.ex. teckning, måleri eller skulptur. Dessutom är det meriterande om du kan visa exempel på hur du undersöker bilden och rummets relation till varandra och presentera din egen process från idéstadiet till färdigt verk. Detta kan visas med skisser, skulpturer, tredimensionell modell, fotodokumentation m.m.

Du kan lämna in minst 8 och max 12 valfria arbeten. Ett arbete kan till exempel vara en målning, en skulptur, en loggbok, en videofilm, en serie skisser om flera bilder som beskriver en process. Minst två av dessa arbeten ska vara utförda tredimensionellt.

Spara alla arbetsprover i en enda pdf och döp den till ditt Förnamn.Efternamn. Uppge titel, teknik och mått för dina arbetsprover. Du kan även skriva kortare texter som beskriver dina arbeten.

En film som inte ryms i YH-antagning.se kan läggas upp på till exempel Vimeo eller Youtube och sedan länkas från kommentarfältet intill din fil. Maximal storlek för en fil är 30 MB.

Motivera din ansökan

Berätta för oss varför du vill gå Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola.
Texten får vara max en A4-sida. Döp dokumentet till Förnamn.Efternamn_Motivering.

Anmälningsavgift

Betala in en anmälningsavgift på 300 kr till bankgiro 5820-3217 senast den 15 april, gärna tidigare. Ange ditt namn och "KV Konstskola" på inbetalningen. Inbetald avgift krävs för att din ansökan ska bedömas.