Bild och rumsgestaltning

Konst- och kulturutbildning Göteborg

På Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola i Göteborg rör du dig mellan konst, arkitektur och design. Du har egen ateljéplats under hela ditt studieår.

Öppet för sen ansökan Öppnas i ett nytt fönster Bild och rumsgestaltning (BRUM) på KV Konstskola i Göteborg
Utbildningsstart
2024-08-26
Omfattning
1 år, 40 veckor
Studietakt
Heltid
Antal platser
14
Årsavgift
29 000 kronor
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du kan söka utökat lån, så kallat merkostnadslån, som täcker årsavgiften.

Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola förbereder inför fortsatta studier inom framför allt design och arkitektur på högskolenivå.

Olika estetiska fackområden som konst, arkitektur och design undersöks med ett gränsöverskridande förhållningssätt. Lektioner och handledning varvas med eget arbete, men du har alltid minst 20 lärar- eller handledarledda timmar per vecka. Många av temastudierna leds av yrkesverksamma arkitekter eller designers, men du har också en huvudlärare som följer dig under hela året. Detta, tillsammans med återkommande reflektion kring din egen verksamhet muntligt och skriftligt i genomgångar och under handledningssamtal, förbereder för akademiska studier inom arkitektur och design.

Ett uppskattat inslag mitt under hösten är kursen Studieresa, som företas under en vecka till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Du får en egen fast ateljéplats och egen nyckel till KV Konstskola så att du har åtkomst till lokalerna under hela läsåret.

Kurser

  • Material och metoder, 9 veckor
  • Det scenografiska rummet, 4 veckor
  • Rummet i staden, 8 veckor
  • Gestaltning med mottagarperspektiv, 8 veckor
  • Tematiskt fördjupande gestaltningsarbete, 7 veckor
  • Teori, 3 veckor
  • Studieresa, 1 vecka

Vad händer efter KV?

KV Konstskola har funnits i över femtio år och det har med åren blivit många som har ett eller två år på KV Konstskola i sin meritförteckning. Under de senaste åren har våra elever bland annat gått till HDK Valands samtliga inriktningar: design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning, Chalmers Arkitektur, Borås Textilhögskola, Konsthögskolan Malmö, Teknisk design, Lund, Industridesign, Lund, KTH, Stockholm, samtliga inriktningar Konstfack Stockholm, Kungliga konsthögskolan, Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola, Umeå Konsthögskola, Konsthögskolan i Trondheim, Konsthögskolan Bergen, Arkitekturhögskolan Köpenhamn och Högskolan för konst och design i Oslo och många fler.

Utbildningsbevis

Efter godkända studieresultat utfärdas ett utbildningsbevis.

Undervisningsavgift

29 000 kronor per läsår.

Avgiften betalas terminsvis med 14 500 kronor per termin. Vid påbörjade studier förbinder du dig att betala hela avgiften. Undantag görs om du blir antagen till högre utbildning, då betalar du enbart för en del av summan.

Konstnärsmaterial

I undervisningsavgiften ingår inte konstnärsmaterial. Du köper in det material du vill använda själv. Räkna med en kostnad från 3 000 kronor och uppåt beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du förbrukar under läsåret. Det finns ett mindre utbud av material att köpa på skolan. En materiallista presenteras i samband med kursstart.

Adobe Creative Cloud och Office-programmen

Som studerande på KV Konstskola får du licenser till programmen Adobe Creative Cloud och Office utan kostnad under din studietid.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel samt merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa. Studiemedel för Konst och kulturutbildningar kan sökas för maximalt 80 veckor och beräknas på samma kvot som folkhögskole- och komvuxstudier. På csn.se/minasidor kan du se hur många veckor du har kvar av dina studiemedel. Ett läsår på KV Konstskola motsvarar 40 veckor.