Bild och rumsgestaltning (BRUM)

På Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola rör du dig mellan konst, arkitektur och design. Du har en egen ateljéplats under hela ditt studieår.

Elev på KV Konstskola i Göteborg

Ansökan har stängt. När antagningarna till högskolan är klara kan det komma att uppstå lediga platser. Följ oss på sociala medier för aktuell information!

Bild och rumsgestaltning på KV Konstskola förbereder inför fortsatta studier inom framför allt design och arkitektur på högskolenivå.

Olika estetiska fackområden som konst, arkitektur och design undersöks med ett gränsöverskridande förhållningssätt. Studierna är upplagda i olika temaperioder, till exempel: Bärbart, Vad är rum?, Det arkitektoniska rummet, I dialog med ett verk och Dystopi – utopi.

Ett uppskattat inslag mitt under hösten är kursen Studieresa, som företas under en vecka till en spännande och aktuell konststad i Europa.

Kontinuerligt under läsåret ligger kursen Konstteori och konsthistoria som förankrar de praktiska kunskaperna i ett konstteoretiskt och konsthistoriskt sammanhang. Detta tillsammans med återkommande reflektion kring din egen verksamheten muntligt i seminarier, genomgångar och under handledningssamtal samt i skrift, förbereder för akademiska studier inom arkitektur och design.

Lektioner och handledning varvas med eget arbete, men du har alltid minst 20 lärar- eller handledarledda timmar per vecka. Många av temastudierna leds av yrkesverksamma arkitekter eller designers, men du har också två huvudlärare som följer dig under hela året.

Du får en egen fast ateljéplats och egen nyckel till KV Konstskola så att du har åtkomst till lokalerna under hela läsåret.

Kurser

  • Design
  • Digital bildbearbetning och layout
  • Form, rum och komposition
  • Färg och rum
  • Konsthistoria och konstteori
  • Material
  • Rumsligheter
  • Scenografi
  • Studieresa
  • Yta och mönster

Vad händer efter KV?

KV Konstskola har funnits i över femtio år och det har med åren blivit många som har ett eller två år på KV Konstskola i sin meritförteckning. Under de senaste åren har våra elever bland annat gått till Chalmers Arkitektur, HDK Valand Steneby. Valand fri konst, Fotohögskolan Göteborg, Borås Textilhögskola, Konsthögskolan Malmö, Teknisk design Lund, Industridesign Lund, Konstfack Stockholm, KTH Stockholm, Konstakademin Stockholm, Konsthögskolan i Trondheim, Konsthögskolan Bergen, Arkitekturhögskolan Köpenhamn och Högskolan för konst och design, Oslo bland många andra.

Utbildningsbevis

Efter godkända studieresultat utfärdas ett utbildningsbevis som registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läsårstider

22 augusti 2022–26 maj 2023

Undervisningsavgift

28 000 kronor per läsår.

Avgiften betalas terminsvis med 14000 kr per termin. Vid påbörjade studier förbinder du dig att betala hela avgiften. Undantag görs om du blir antagen till högre utbildning, då betalar du enbart för en del av summan.

Konstnärsmaterial

I undervisningsavgiften ingår inte konstnärsmaterial. KV Konstskolas policy är att inte ta ut någon materialavgift utom för de så kallade tillvalsämnena (gäller endast Konstnärlig grundläggande utbildning). Du köper in det material du vill använda själv. Räkna med en kostnad från 3 000 kr och uppåt beroende på hur mycket material du redan har och hur mycket du förbrukar under läsåret. Det finns ett mindre utbud av material att köpa på skolan. En materiallista presenteras i samband med kursstart.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel samt merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa. Studiemedel för Konst och kulturutbildningar kan sökas för maximalt 80 veckor och beräknas på samma kvot som folkhögskole- och komvuxstudier. På csn.se/minasidor kan du se hur många veckor du har kvar av dina studiemedel. Ett läsår på KV Konstskola motsvarar 40 veckor.