Mattias Gunnarsson

Huvudlärare Bild och rumsgestaltning (BRUM)

Jag har en förhållandevis rörlig konstnärlig praktik där teckningen återkommer som motor i mitt arbete. Jag samarbetar ofta i längre eller kortare projekt och situationer. Mitt mest aktiva sammanhang (sedan 2012) är MASU som är en samarbetsplattform jag driver tillsammans med Susanne Westerberg med ett fokus på tecknande, kollaborativa metoder och platsspecifika större skulpturprojekt.

Jag arbetar mycket med konstnärlig publicering, zines, artists books och självorganiserad publiceringspraktik. I detta ingår både en egen pågående produktion och olika former av arkiv och bibliotek, utställningar och events.

Undervisning och utbildning har alltid varit en del av mitt konstnärliga arbete, både på institutioner, i fristående workshops och föreläsningar. Jag kommer senast från HDK-Valand som lektor i design.

Som huvudlärare på Bild och Rumsgestaltning arbetar jag med att organisera en miljö som är öppen, tillåtande, undersökande och samtidigt utmanande. Vi jobbar med olika former av tematiska projekt, kortare och längre, där varje elev ska ha möjlighet att utveckla sitt språk och metod inför framtida konstnärlig praktik och / eller högskolestudier.

Jag har en MFA i Design / Inredningsarkitektur från HDK-Valand.

Mer information om mina projekt och publikationer hittar du här.

Mattias Gunnarsson är huvudlärare på Bild- och rumsgestaltning på KV Konstskola

Mattias Gunnarsson


Mejla Mattias Gunnarsson kvkonstskola@folkuniversitetet.se