Anna Elisa Nilson

Lärare teckning, kroki och formlära

I min undervisning vill jag hjälpa eleverna att öva seendet och tekniken för att komma framåt, erfarenheter som de upptäcker i själva görandet. Vissa saker måste vi pröva och erfara med händerna, det går inte att läsa sig till. Att vara med på elevens väg till att hitta sitt eget uttryck är något jag brinner för. Det är viktigt för mig att uppmuntra till att våga pröva, göra om, vara uppmärksam på det som händer på vägen, att det som blir ”fel” egentligen kan bli rätt. Att vara öppen för det som händer när du arbetar med händerna öppnar nya möjligheter. En viktig del av undervisningen är också att se vad andra konstnärer gör, både i nutid och längre tillbaka.

I mitt eget konstnärliga arbete är ofta naturen med på något sätt men också människor eller spår av dem liksom vardagen. Måleri är det jag ägnar mig mest åt men jag tecknar och jobbar med lera och andra material också. Skapandeprocessen innehåller så många olika saker, att leta inspiration, att förbereda sitt material, att måla, forma, göra om, göra nytt. Betraktandet, att se det som händer i bilden är lika viktigt som att försöka ladda en yta med exakt rätt färgton. Min utbildning har jag fått på Falkenbergs Konstskola, Gerlesborgsskolan och Högskolan för Design och Konsthantverk, Textil konst.

Anna Elisa Nilson är lärare i teckning och formlära på KV Konstskola

Anna Elisa Nilson


Mejla Anna Elisa Nilson anna-elisa.nilson@folkuniversitetet.se