Marie Dahlstrand

Lärare måleri

Min egen konstnärliga utbildning började på Falkenbergs konstskola och sedan på konsthögskolan Valand. Måleriet stod i fokus under utbildningsåren och har sedan dess varit basen i mitt konstnärskap. Jag gillar känslan av hantverk, den egna handens rörelser och spåren av handlingar som laddar verket med en energi och närvaro av konstnären. Förgänglighet, natur och kropp är återkommande teman i både tanke, bild och process.

I min undervisning vill jag skapa en grundläggande förståelse och praktisk kunskap för hur man kan använda materialet och tekniken. Att göra det möjligt för eleven att tillgodogöra sig visuella erfarenheter och utveckla sitt eget unika uttryck. En annan viktig del är att visa exempel från både samtida och äldre/ historiska konstnärer som kan vara viktiga i samtalet kring elevens eget arbete.

Marie Dahlstrand är lärare i måleri och kroki/formlära på KV Konstskola

Marie Dahlstrand


Mejla Marie Dahlstrand marie.dahlstrand@folkuniversitetet.se