Konstnärligt projekt

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Under utbildningen Konstnärligt projekt arbetar du tematiskt och idébaserat med egna konstnärliga projekt, frågeställningar och uttryck. Du ansöker till utbildningen med ambitionen att fördjupa dig i det konstnärliga område som du vill utvecklas inom och beskriver i dina ansökningshandlingar din intention och en projektidé. Utbildningen ställer förkunskapskrav inom det fält du väljer att fördjupa dig i. Kanske har du sedan tidigare en konstnärlig utbildning inom bildkonst, koreografi, dans, silversmide eller design och vill utveckla ditt uttryck i projektform?

Lämna en sen ansökan Konstprojekt i garn skapat av studerande på Konstskolan.
Sista ansökningsdatum
2024-05-30
Omfattning
Heltid. HT24/VT25, 2 september 2024 – 5 juni 2025
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Om Konstnärligt projekt

Under projektutbildningen fördjupar du dig individuellt eller i grupp i ditt eget konstnärliga arbete inom olika teman och koncept. Fokus ligger vid det egna konstnärliga utforskandet och lärarledda projektuppgifter. Utbildningen ger dig möjlighet att beroende på klassens olika fördjupningsprojekt ta del av den konstnärliga processen inom en mängd olika uttrycksformer, så som animation, bildkonst, dans, design, installation, performance, silversmide, skulptur, textbaserad konst, video mm. I din ansökan beskriver du själv vilket uttryck du vill fördjupa din inom. 

Studierna är projekt- och processbaserade med inriktning på fördjupande självstudier inom egna intresseområden. Som studerande uppmanas du till kritiskt tänkande och reflektion kring det egna arbetet i relation till en samtida och historisk kontext. Undervisningen bygger på samtal och diskussioner, både enskilt och i grupp, med lärare och gästlärare. Praktiskt arbete varvas med teoriundervisning samt olika kortare material- och teknikgenomgångar, allt beroende av det egna uttrycket.

Du övar dig att gestalta olika teman och koncept i olika tekniker och får möjlighet att hitta ditt eget uttryck. Efter utbildningen kan du söka till konstnärliga högskolor i Sverige eller internationellt. Utbildningen är också ett bra komplement för dig som redan är yrkesverksam inom till exempel dans eller ett annat konstnärligt uttryck och vill fördjupa dig i ett projekt under en period och därefter återgå till yrkeslivet.

Under utbildningen får du:

 • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
 • God tillgång till handledning, individuellt och i grupp. 
 • God tillgång till anpassade lokaler beroende av ditt eget uttryck, så som danssal, ateljé för måleri, teckning, grafiktryck, lera, gips, betong, trä, andra skulpturala material, installation, foto, video och digitala verktyg.
 • Fördjupad kunskap och förståelse för ämnesområdet och konstnärliga processer.
 • Arbeta i gemensam ateljé/danssal/verkstad dagtid. Undervisningen omfattar 240 lärarledda timmar.
 • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande. 

 Efter avslutad utbildning kan du:

 • Arbeta i en konceptuell konstnärlig process inom ditt personliga uttryck.
 • Sätta ditt konstnärliga arbete i relation till samtida konstnärliga uttryck och aktuell konstnärlig diskurs.
 • Söka vidare till konstnärliga högskolor.
 • Ta med dig dina kunskaper och erfarenheter från utbildningen till yrkeslivet. 
 • Söka performance-, utställning- och projektuppdrag.
 • Söka assistentplats hos en konstnär.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Med reservation för eventuella ändringar.


Bild: Dokumentation från performancekonstverket I WAS ALWAYS A ROCKSTAR av Ella Pettersson, Projektkonst 2022.