Projektkonst blir Konstnärligt projekt och får ny inriktning

Senast ändrad

Inför höstterminen 2023 byter Konstskolans ettåriga heltidsutbildning Projektkonst namn till Konstnärligt projekt och öppnar därmed upp för fler konstnärliga uttryck än tidigare. Man kan nu söka utbildningen utifrån en rad olika konstnärliga fält såsom fri konst, dans, text, animation och arkitektur. Vi ställde några frågor till Jacob Erixon, huvudlärare på Konstskolan, för att ta reda på mer!

Fotografi på Jakob Erixon, huvudlärare på Konstskolan.

– Utbildningen bygger mycket på ett eget ansvar och driv att ta sitt projekt framåt. Vi brukar säga att det är frihet under handledning, säger Jacob Erixon.

Varför byter ni namn på utbildningen?
– Tanken med namnbytet från Projektkonst till Konstnärligt projekt är en del av ett större förändringsarbete där vi kommer att öppna upp utbildningen för fler konstnärliga uttryck än enbart fri konst, som vi har riktat oss mot tidigare.

– Vi ser en strömning inom konsten där gränserna mellan olika fält suddas ut och går mot mer tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika discipliner, vilket vi tycker är väldigt spännande och som vi vill ta fasta på och utveckla.

– Vi har också haft studerande på Projektkonst som har kommit från andra bakgrunder än just fri konst, och där projekten har blivit väldigt intressanta när de har tagit in sina tidigare erfarenheter och perspektiv i en konstnärlig praktik. 

Hur skiljer sig Konstnärligt projekt från Projektkonst?
– Tanken är att man ska kunna söka utbildningen från en rad olika konstnärliga fält. Det kan vara till exempel fri konst, dans, konsthantverk, textbaserad konst, film eller animation, formgivning och arkitektur.

– Den studerande kommer att få handledning eller ateljésamtal och gemensamma workshops, seminarier och föreläsningar i hela gruppen. Förutom att arbeta med sitt individuella projekt kommer vi också att ha moment som stimulerar till gränsöverskridande samarbeten mellan studerande från olika bakgrunder. 

Varför ska man gå Konstnärligt projekt?
– Man ska söka Konstnärligt projekt om man har gått ett eller flera förberedande år inom något konstnärligt fält eller har liknande erfarenheter och känner att man vill gå ett fördjupande år för att utveckla en idé eller ett projekt. Det är också ett bra sätt att hitta sitt konstnärliga uttryck och sin identitet.

– Undervisningsformen ligger nära högskolornas och bygger i stor utsträckning på ateljésamtal/handledning och seminarier samt utbytet från gruppen och de kollektiva processer som uppstår där. Många som går utbildningen gör det i syfte att söka vidare till högskola. Det har varit en hög antagningsfrekvens från vår utbildning till högskolan, vilket är jättekul och något vi såklart hoppas ska fortsätta.

– Men många söker hit för att realisera ett projekt man länge haft i åtanke, men inte haft ramverket och strukturen kring att genomföra. Under året möter man också många yrkesverksamma konstnärer inom olika fält som gästhandleder eller håller i workshops och föreläsningar vilket ger en god insyn i fältet och skapar kontakter som man senare kan ta med sig in i yrkeslivet.

Läs mer om Konstnärligt projekt