Anmälningsvillkor

Följande anmälningsvillkor gäller för Folkuniversitetets Konst- och kulturutbildningar.

Antagning
När du via Yh-antagning.se tackat ja till erbjuden utbildningsplats är din anmälan bindande och du är garanterad en plats på utbildningen.

Avgift
Våra utbildningar är belagda med en avgift varav administrationsavgiften om 2 000 kr är en del. Den totala utbildningsavgiften per läsår delas upp och debiteras terminsvis. Fakturan skickas ut två veckor efter terminsstart på respektive termin.

I samband med att sökande tackar ja till erbjuden plats förbinder den sig att betala administrationsavgiften. 

Studiefinansiering/CSN
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Utbildningen berättigar dig att söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften från CSN (så kallat merkostnadslån). 

Kompletteringar
Mindre kompletteringar kan eventuellt göras efter avslutad kurs men lärarledd tid kan inte tas igen.

Avanmälan
Skriftlig avanmälan ska vara skoladmin@folkuniversitetet.se tillhanda senast 21 dagar innan utbildningens startdatum. Administrationsavgiften återbetalas ej. Vid senare avanmälan debiteras utbildningens totala avgift. 

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom gäller följande: Du ska inkomma med ett läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja dina studier på den specifika utbildningen. Intyget bifogar du i skriftlig avanmälan till skoladmin@folkuniversitetet.se. Du debiteras då för de sammankomster som ägt rum fram till dess avanmälan är oss till handa samt 10% av utbildningens totala avgift. Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Utöver det ovan skrivna gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vad gäller ångerfrist. Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.