Intervju med Erika Emerén

Senast ändrad

Vi ställde några snabba frågor till Erika Emerén, lärare på utbildningen Konst och Design. Hör henne berätta om de kurser hon leder på utbildningen och sin bakgrund inom konsten.

Fotografi på Erika Emerén

Vem är du och vad är din bakgrund?
– Jag är utbildad designer på Beckmans Designhögskola och Design Academy Eindhoven, Nederländerna. Idag är jag verksam som konstnär och arbetar med fokus på keramisk och textil produktion.

– Jag är uppvuxen i Vikarbyn, Dalarna och påbörjade mina designstudier på Leksands folkhögskola. Det året blev min språngbräda in i en värld, jag visste väldigt lite om. Första veckan på Beckmans Designhögskola sa någon att det var vernissage (öppning av utställning) på eftermiddagen. Jag hade ingen aning om vad det var och vågade inte fråga. Min lösning till alla situationer var att alltid vara välklädd och redo för det mesta.

– Som lärare försöker jag att arbeta inkluderande och välkomnande, genom att introducera och gå igenom nya material och tekniker grundligt.

Vilka kurser leder du?
– Jag undervisar i Tvådimensionell gestaltning, Tredimensionell gestaltning och Digitala verktyg - både inom konstnärliga processer och designmetoder. Genom att "tänka genom att göra", bjuds studenterna in till workshop-baserade introduktioner till att utforska material, metoder och olika tekniker.

– Tillsammans med huvudlärare Fathia Mohidin lägger vi upp ett innehåll, som både utmanar och uppmuntrar studenterna till att utveckla sitt egna konstnärliga språk och samarbete med klasskamraterna.

Vad gör ni på kurserna? Vad är fokus?
– I de olika kurserna får studenterna både längre uppgifter, samt snabba uppgifter som utförs under lärarledda workshops. Oavsett ämne ligger fokus på att våga utforska och utmana sig själv i processen. Genom handledning, gruppsamtal och presentationer reflekterar vi i grupp kring arbetena. Vi tittar på historiska och samtida konstnärer och designers, både för samtal och som inspiration i de olika uppgifterna.

– I kursen Färglära får studenterna lära sig grunderna i att blanda kulörer utifrån primärfärgerna. I Parafrasen arbetar studenterna utifrån andra konstnärers verk, för at sedan skapa sin version eller tolkning utav dessa. Under tredimensionell gestaltning och kursen “Minnet” får studenterna använda sig av designprocessen för att översätta ett minne till ett objekt.

Läs mer om Konst och Design