Konst och Design

På utbildningen Konst och Design utvecklar du ditt individuella formspråk och får en förståelse för designprocessen. Målet är att skapa förutsättningar för dig att söka vidare till designhögskolor i Sverige och internationellt.

Studerande  Konstsskolan

Konst och design är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige. Konst- och kulturutbildningar är en egen utbildningsform som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), som är en annan utbildningsform.

Om utbildningen Konst och Design

Här utvecklar du seendet och din känsla för bild och form. Under utbildningen lär du dig de konstnärliga verktyg som är en förutsättning för att kunna visualisera en designidé. Du får förståelse för, och övning i, att arbeta med designprocessen från idé till färdigt resultat. Du arbetar med klassiska tekniker inom teckning och måleri och fördjupar dig i designämnen som produktdesign, grafisk form och visuell kommunikation.

Under utbildningen varvas lärarledd undervisning med eget arbete, studiebesök och föreläsningar. Som studerande på Konst och Design arbetar du med en portfolio, får du individuell handledning och stöd i din personliga konstnärliga utveckling. Vi lägger stor vikt vid diskussion och designkritik i såväl grupp och kring det enskilda arbetet.

Kursplan och utbildningsmål

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare
  • God tillgång till handledning, individuellt och i grupp.
  • Förståelse för det breda ämnesområdet design och hur du arbetar i en designprocess.
  • Arbeta i gemensam ateljé, vardagar kl. 9.00-17.00. Undervisningen omfattar sammanlagt 750 lärarledda timmar.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

 Efter avslutad utbildning kan du:

  • Söka vidare till högskola. Du har både arbetsprover och kunskaper om hur du i ansökningarna kan gestalta ditt arbete, grafiskt och idémässigt.
  • Presentera dig själv och ditt arbete genom din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under året.

Kursplan och utbildningsmål

  • Utbildningens kursplan - PDF
  • Utbildningsmål - PDF

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

 

Med reservation för eventuella ändringar.