Konst och Design – på distans

På vår nya distansutbildning Konst och design utvecklar du din förståelse för processorienterat arbete inom både konst och design. I utbildningen ingår både praktiska moment i allt från måleri och teckning till visuell kommunikation och projektarbete, gästföreläsningar av konstnärer och designers samt handledning individuellt och i grupp.

Konstskolan

Konst och design är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Konst och Design är en 20 veckor lång heltidsutbildning på distans. Under en termin varvas och lärarledd undervisning i realtid med eget arbete. Via våra lärplattformar Zoom och Google Classroom har du kontakt med lärare, tar del av uppgifter och föreläsningar, redovisar dina alster och får feedback.

Vi arbetar med olika konstnärliga verktyg så att du får visualisera dina idéer på olika sätt. Du arbetar med klassiska tekniker som teckning och måleri, men även skulptur och modellbygge, får förståelse för visuell kommunikation och lär dig arbeta med en designprocess från idé till färdigt resultat.

Mycket vikt läggs också vid att samtala och utforska konst och design tillsammans. Vad är konst? Hur upplever du ett verk?  Hur kan du utveckla ett eget formspråk? Hur ser en konstnärlig process ut? Under utbildningen bygger du upp en portfolio baserad på de moment och övningar som du genomför, som du sedan kan använda efter avslutad utbildning.

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade och yrkesverksamma lärare
  • Föreläsningar och uppgifter som du genomför på distans
  • Handledning och feedback i ditt arbete
  • Förståelse för det breda ämnesområdet konst och design
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

 Efter avslutad utbildning kan du:

  • söka vidare till högskola eller någon av våra andra Konst och Kulturutbildningar som inte är på distans.
  • presentera dig själv och ditt arbete genom din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under utbildningen.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Med reservation för eventuella ändringar.