Konst och Design – på distans

Konst- och kulturutbildning Distans

På distansutbildningen Konst och Design får du utforska olika uttryck inom konst och formgivning. I utbildningen ingår både praktiska moment i allt från måleri och teckning till visuell kommunikation och digitala verktyg, gästföreläsningar av konstnärer och designers samt handledning individuellt och i grupp.

Ansök nu Foto av studerande på Konst och Design som jobbar med lera.
Sista ansökningsdatum
2024-05-30
Omfattning
Heltid. VT24, 22 januari – 7 juni 2024. HT24, 2024-09-09 – 2025-01-24
Studiemedel
Utbildningen är avgiftsbelagd, studiemedelsberättigad och merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på skoladmin@folkuniversitetet.se.

Läs också mer om avgift och CSN här.

Om Konst och Design

Konst och Design är en 20 veckor lång heltidsutbildning helt på distans. Du studerar från den plats som passar dig och har regelbunden kontakt med lärare och klasskamrater via våra digitala plattformar Zoom och Google Classroom.

Under en termin varvas lärarledd undervisning i realtid och handledning med eget arbete. Du tar del av uppgifter och föreläsningar, redovisar dina alster och får feedback av lärare och klasskamrater. Utbildningen ger en bred grund till vidare studier inom både konst och design, men du kan också gå den för att utforska och utveckla din kreativitet.

Vi provar på olika konstnärliga verktyg så att du får visualisera dina idéer på olika sätt. Du arbetar med klassiska tekniker som teckning och måleri, men även skulptur och modellbygge, får förståelse för visuell kommunikation och lär dig arbeta med en designprocess från idé till färdigt resultat.

Mycket vikt läggs också vid att samtala och utforska konst och design tillsammans. Vad är konst? Hur kan du utveckla ett eget formspråk? Hur ser en konstnärlig process ut? Under utbildningen bygger du upp en portfolio baserad på de moment och övningar som du genomför, som du sedan kan använda efter avslutad utbildning.

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
  • Handledning och feedback i ditt arbete.
  • Förståelse för det breda ämnesområdet konst och design och kunskaper om konstnärliga tekniker, material och processer.
  • Gästföreläsningar av kreatörer inom både konst, design och närliggande områden.
  • Verktyg för att sammanställa ditt arbete i en portfolio.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

 Efter avslutad utbildning kan du:

  • söka vidare till högre utbildning eller någon av våra andra Konst- och kulturutbildningar.
  • presentera dig själv och ditt arbete genom din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under utbildningen.

Med reservation för eventuella ändringar.