Konst och Design – på distans

Konst- och kulturutbildning Distans

På distansutbildningen Konst och Design får du utforska olika uttryck inom konst och formgivning. I utbildningen ingår både praktiska moment i allt från måleri och teckning till visuell kommunikation och digitala verktyg, gästföreläsningar av konstnärer och designers samt handledning individuellt och i grupp.

Ansök till höstterminen Öppnas i ett nytt fönster Foto av studerande på Konst och Design som jobbar med lera.
Omfattning
20 veckor
Studietakt
Heltid. Schemalagd undervisning måndagar och onsdagar, men undantag kan förekomma.
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Lämna sen ansökan till vårterminen


Om Konst och Design

Konst och Design är en 20 veckor lång heltidsutbildning helt på distans. Du studerar från den plats som passar dig och har regelbunden kontakt med lärare och klasskamrater via våra digitala plattformar Zoom och Google Classroom.

Under en termin varvas lärarledd undervisning i realtid och handledning med eget arbete. Du tar del av uppgifter och föreläsningar, redovisar dina alster och får feedback av lärare och klasskamrater. Utbildningen ger en bred grund till vidare studier inom både konst och design, men du kan också gå den för att utforska och utveckla din kreativitet.

Vi provar på olika konstnärliga verktyg så att du får visualisera dina idéer på olika sätt. Du arbetar med klassiska tekniker som teckning och måleri, men även skulptur och modellbygge, får förståelse för visuell kommunikation och lär dig arbeta med en designprocess från idé till färdigt resultat.

Mycket vikt läggs också vid att samtala och utforska konst och design tillsammans. Vad är konst? Hur kan du utveckla ett eget formspråk? Hur ser en konstnärlig process ut? Under utbildningen bygger du upp en portfolio baserad på de moment och övningar som du genomför, som du sedan kan använda efter avslutad utbildning.

Under utbildningen får du:

  • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
  • Handledning och feedback i ditt arbete.
  • Förståelse för det breda ämnesområdet konst och design och kunskaper om konstnärliga tekniker, material och processer.
  • Gästföreläsningar av kreatörer inom både konst, design och närliggande områden.
  • Verktyg för att sammanställa ditt arbete i en portfolio.
  • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.

 Efter avslutad utbildning kan du:

  • söka vidare till högre utbildning eller någon av våra andra Konst- och kulturutbildningar.
  • presentera dig själv och ditt arbete genom din portfolio med arbetsprover som du sammanställt under utbildningen.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSNKonst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Med reservation för eventuella ändringar.