Utbildningen blev en vändning i livet

Senast ändrad

För Catrin Axelsson blev Konstskolans heltidsutbildning Silversmide och Smyckesdesign början på en helt ny fas i livet. Hon sade upp sig från sitt fasta jobb, började frilansa och satsade fullt ut på konsten. Nu, fyra år senare, tar hon examen från Ädellab: Smycke & Corpus på Konstfack!

Fotografi på Catrin Axelsson, tidigare studerande på Konstskolan.

– Andra människor blir ditt framtida nätverk, och att hitta vänner och kollegor som tänker och skapar är en guldgruva, säger Catrin Axelsson.

Catrin Axelsson är utbildad översättare och jobbade under många år på SVT med undertextning. Hon har alltid haft en längtan efter att vara i rörelse, och när hon var yngre handlade allt om att resa. Bland annat var hon i Sydamerika och volontärjobbade på ett barnhem utanför Lima.

– Många erfarenheter från mina resor har påverkat min syn på världen, och det är mycket där som jag rör mig mentalt i min konstnärliga praktik; i vårt förhållande till omvärlden, andra människor, rum och objekt.

På senare år har Catrin gått flera kortare kurser i silversmide på Folkuniversitetet, men till slut kände hon att en dag i veckan var alldeles för lite.

– Jag ville lära mig så mycket mer, både konstnärligt och tekniskt än att bara göra nya smycken. I samma veva sade jag upp mig från mitt jobb och började frilansa, och då bestämde jag mig för att söka till Silversmide & Smyckesdesign.

Fokus på den konstnärliga processen
– Jag tycker att det bästa med utbildningen var att vi verkligen fick en inblick i hur man kan lägga upp en konstnärlig process, och att vi uppmuntrades att tänka kring val av material och uttryck. Varför vill jag göra just det här? Vad är det jag vill säga? Vad blir skillnaden i betydelse och uttryck om jag använder det här materialet och inte det där?   

Samtidigt fick de prova på många nya grundtekniker och lägga en gedigen kunskapsgrund. För Catrin var det här som hon började tänka och skapa konstnärligt, och resonera kring materialitet - även om hon kanske inte hade uttryckt det så då.

– Jag trodde inte, när jag gick de kortare kurserna, att jag ett år senare skulle göra en brosch av äppelskal! 

En vändning i livet
Väldigt bra vänner, det är det viktigaste Catrin tar med sig från Konstskolan. Klassen hon gick tillsammans med var ett superhärligt gäng som fortfarande träffas då och då, och varenda en i klassen gick vidare till nya utbildningar eller startade egen verksamhet. Och alla – med något undantag - är verksamma.

 – För mig var den här utbildningen på Konstskolan också en vändning, det blev ett livsval som jag är oerhört glad över att jag vågade ta. Eller vågade och vågade... det var nog inte ens ett val, jag var bara tvungen att hålla på med konsthantverket. Det är också insikten om att jag verkligen är en verkstadsmänniska.  

Nu i vår tar Catrin examen från kandidatprogrammet Ädellab: Smycke & Corpus på Konstfack. Det var hennes lärare på Konstskolan, Sofia Eriksson, som uppmuntrade henne att söka dit.

– Egentligen var jag från början inne på att bli guldsmedslärling, men tack vare Sofias uppmuntran, hjälp och förmåga att skapa intresse för konsthantverk och för Ädellab, så vände det. Och det var utan tvekan rätt väg för mig. De här tre åren på Konstfack är antagligen det bästa, roligaste och jobbigaste jag gjort!    

Catrins plan nu efter examen på Konstfack är att fortsätta utvecklas och arbeta konstnärligt så fort det bara är möjligt. Närmast innebär det att gå vidare från där hennes examensprojekt slutade. Det handlar mycket om konsthantverkets kraft, kroppens intelligens och vårt förhållande till objekt i olika rum.

– Jag tycker just nu att det är spännande att arbeta med smycke som koncept eller metod, alltså att skapa objekt som man inte bär på kroppen, men som ändå har starka kopplingar till hur vi använder och ser på smycken. Just nu när det är examenstider är det lätt att säga att “nu är det slut”, men det är fel. Det är nu det börjar.

Testa allt och utmana dig själv
Catrins främsta råd till den som funderar på att studera Silversmide & Smyckesdesign på Konstskolan är att testa allt, så mycket det går. Material, tekniker och arbetsmetoder. Att vara öppen för att prova nya material och utmana sig själv när det kommer till hur man lägger upp sin process.

– Jag var ju först helt inne på guldsmide när jag började, men det tog en annan riktning. Var öppen för sådana förändringar och insikter när det gäller dig själv. Och viktigast - ta hjälp av dem i klassen och hjälp dem med din kunskap, bjussa på idéer och tankar!

Läs mer om Silversmide och Smyckesdesign