Utbildningsplaner

Kompositionslinjen och Komposition – Fri konst är Konst- och Kulturutbildningar och står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. Här kan du ladda ner våra utbildningsplaner.