Tonis Online

Vill du skapa och komponera musik? Du kanske spelar ett instrument eller gör musik på dator och vill lära dig mer. Oavsett var du är och hur ditt skapande ser ut så har du möjlighet att skapa din egen musik på Tonis Online.

Shot of a young woman using her laptop while making music at home

Hösten 2021 startar Gotlands Tonsättarskola en ny kurs där du får öva upp din förmåga att lyssna på, skapa och prata om musik. Tonis Online fungerar också som en förberedande kurs för någon av utbildningarna på Gotlands Tonsättarskola. 

Vi utgår från din kunskapsnivå och det viktiga är inte hur mycket du kan utan att du är nyfiken på musik och på hur musik kan låta. Varje kurstillfälle utgår från ett tema (till exempel hemma, stadens ljud, runt hörnet, meddelandet) där vi ses online och tillsammans lyssnar på, diskuterar och skapar musik utifrån gruppens tankar och idéer.

Skapandet sker både enskilt och i grupp. Vi kommer att arbeta med gratis programvara som passar för både smarta telefoner, surfplatta eller dator, men också med papper och penna. Du behöver inte kunna noter för att gå kursen, men notkunskap är inget hinder.

Exempel på upplägg av ett kurstillfälle, Tonis Online steg 1

  • Presentation av dagens tema, till exempel stadens ljud.
  • Lyssna på musik med koppling till temat.
  • Diskutera och prata om våra olika associationer och reflektioner kring temat.
  • Gör en kort uppgift tillsammans med några andra ur gruppen.
  • Återsamling där vi tar del av varandras lösningar av uppgiften, lyssnar på och pratar om det.

Under kursens gång arbetar du även på egen hand med en längre uppgift där du får enskild handledning, med målet att skapa en komposition för en musiker eller högtalare.

Om du inte är redo för en längre kurs kommer det också att finnas ett antal introduktionskurser där du under tre timmar får prova på att skriva musik för andra, och få tips och idéer om hur du kan skapa egen musik.

Bra att veta

Kursen startar preliminärt i vecka 38, är kostnadsfri och ges på distans vid tio tillfällen. Kursen innehåller även ett besök på Gotlands Tonsättarskola, som arrangerar Tonis Online i samarbete med  Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

Här kan du läsa mer om de andra utbildningarna på Gotlands Tonsättarskola. 

Vill du vara med?

Kontakta projektledare Ida Lundén, ida.lunden@folkuniversitetet.se för att göra en intresseanmälan.