Sagt om Gotlands Tonsättarskola

Här kan du läsa mer om vad tidigare studerande och andra i branschen sagt om Gotlands Tonsättarskola.

Enkät

Ur Folkuniversitetets uppföljningsenkät för Gotlands Tonsättarskola 2015:

− Världsklass på utbildningen på Gotlands Tonsättarskola.

− Utbildningen på Tonsättarskolan har gett mig en oerhörd kompetens, både hantverksmässigt och konstnärligt, vilket resulterat i att jag var oerhört väl förberedd när jag inledde mina högre studier i komposition vid konservatoriet. Jag befinner mig därmed i en position där jag är på väg att etablera mig som tonsättare och därefter ha tillräcklig kompetens och möjligheter att kunna arbeta för musikens utveckling och fortlevnad. Stort tack till alla de som är ansvariga för att den högkvalitativa kompositionsutbildningen på tonsättarskolan lever vidare. Tack!

− Världens bästa skola.

− Fin, gemytlig skola. Mer tidig musik och kontrapunkt.

− Gotlands Tonsättarskola är en otroligt bra skola. Med sin öppna attityd tillgodoser de mycket kompetenta lärarna eleverna med roliga, nyttiga och ögonöppnande projekt. Skolan har varit avgörande för mig och mitt framtida yrkesval. Jag vill rekommendera alla som sysslar med musik att gå där!

− Gotlands Tonsättarskola är bäst!

− Har avvaktat med fortsatta studier eller arbete inom musik eftersom jag vill omsätta och integrera den stora kunskapsbank jag erhöll under min utbildning på Gotlands Tonsättarskola.

− Gotlands Tonsättarskola är en fantastisk utbildning som är helt unik för Sverige. Egentligen unik i hela Europa. Utbildningen, kompetensen och sammanhanget som erbjuds där är och kommer ha ett stort inflytande på Sveriges musik och kulturliv framöver. Huvudsakligen förespråkar utbildningen originalitet, seriositet och öppenhet till olika konstformer. Saker som gör att eleverna från utbildningen har en fantastisk verktygslåda när de gått klart utbildningen, oavsett om de väljer att applicera den. Enligt mig är Tonsättarskolan i VIsby en bastion som utmanar och pressar upp den konstnärliga standarden för hela musikvärlden och tillför nya kreativa röster till en bransch som annars mer och mer domineras av kommersialism. Men utan en överdriven elitism eller pretentiös metod, istället med skaparglädje, uppmuntran och öppna diskussioner.

− Gotlands Tonsättarskola är bäst!!!!

Rapporter

2012 kom sångerskan och pedagogen Jeannie Marsh hela vägen från Melbourne, Australien, för ett studiebesök mitt under festivalen Ljudvågor. Jeannie var på alla konserter och flera repetitioner. Hon intervjuade studenter, musiker och lärare. Jeannie som själv arbetar med kompositionsundervisning för ungdomar var entusiastisk och här är hennes rapport:

Gotland School for Music Composition Music Festival (pdf)

Linda Alexanderssons examensarbete Att undervisa i komposition från 2011 bygger på intervjuer med fyra av lärarna vid Gotlands Tonsättarskola. Läs hela rapporten här: 

Att undervisa i komposition (pdf)

Citat

− This course seems to be a rare treasure in the world of classical music.
Jeannie Marsh, Melbourne, Australien, i sin rapport från studiebesök under festivalen Ljudvågor 2012.

− Genom sin höga konstnärliga och pedagogiska standard har Gotlands Tonsättarskola höjt kvalitetsnivån på tonsättarundervisningen i Sverige.
Tomas Löndahl, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska Akademien

− Svenska tonsättare och svensk musik håller internationellt en väldigt hög klass, och är internationellt ett begrepp. Gotlands Tonsättarskola bidrar till detta både genom sin höga kvalité på utbildningen, och sitt inspirerande och framåttänkande arbetssätt.
Karin Rehnqvist, professor, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

− Största anledningen till att jag skriver musik är nog faktiskt rent egoistiskt. Själva skapelseprocessen kan jag uppleva som extas. När det bubblar upp saker och man känner att det här är så jäkla bra.
Tonsättareleven Jenny Hettne intervjuad i Dagens Nyheter.

− Skolan rustar sig nu för att bli än mer profilerad och fortsätta ge rum åt konstnärligt oliktänkande.
Artikel av Emeli Jeremias i Nutida Musik nr 1 2004.

− Det återstår egentligen bara att gratulera alla inblandade i Ljudvågor 2002 till en fantastiskt genomförd festival. Alla konserterna höll hög nivå både vad gäller framförandena och, framförallt, vad gäller styckena som framfördes.
Recension av Mattias Petersson nättidskriften Tritonus.

− Jämför i minnet med avslutningskonserten på Gotlands Tonsättarskola för en vecka sedan där musiken överraskat med sin kraft, efter bara två års kompositionsutbildning.
Sara Norling i Dagens Nyheter, maj 2001.