Avgift och CSN

Alla Balettakademiens utbildningar är studiemedelsberättigande och merkostnadslån kan sökas från CSN.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om studiemedel längre ner under rubriken Studiefinansiering och CSN.

I våra anmälningsvillkor kan du ta del av våra regler för avgifter och betalning. Vänligen läs noga igenom villkoren innan du tackar ja.

Fakturering

Fakturan för administrationsavgiften skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upp till 2 veckor.

Administrationsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra anmälningsvillkor kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Fakturan för utbildningsavgiften, exklusive administrationsavgiften
skickas ca 2 veckor efter terminsstart och ska betalas senast inom 30 dagar.

Utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut.
I våra anmälningsvillkor kan du läsa om betalningsvillkoren.

Studiefinansiering och CSN

Merkostnadslån
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Det betyder att du kan ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) och för ditt uppehälle genom CSN.
Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Så här gör du:

 1. Ansök med ditt antagningsbesked
  När du har blivit antagen och ska ansöka om studiemedel använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning.se.
  (På CSN:s hemsida står det att du behöver skicka in ett personligt intyg för att styrka kostnaden för utbildningsavgiften, detta gäller inte för våra Konst- och kulturutbildningar. Det räcker med antagningsbeskedet när du ansöker.)
 2. Lämna in studieförsäkran
  Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran.

I vanliga fall på högskolan lämnas studieförsäkran direkt på CSN:s hemsida, men för Konst- och kulturutbildningar behöver du lämna in en blankett som heter ”Studieförsäkran”. Den måste både du och vi på skolan skriva under. Du får ett meddelande från CSN att blanketten, som är en pdf, finns i Mina sidor ungefär en vecka innan terminen börjar.

Skriv ut blanketten och ta med dig den till skolan redan vid första skoldagen. Du kan också skicka den med post till oss (adressen finner du längst ner) eller maila den till ba.sthlm@folkuniversitetet.se Sedan skickar du in den signerade blanketten med post till CSN.

Vi kan tidigast signera från och med terminens första dag.
Läs mer: Studieförsäkran - CSN

 1. Utbetalning
  Det är först när CSN får den signerade blanketten som ditt studiemedel betalas ut. Läs mer: Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via ba.sthlm@folkuniversitetet.se