Vi satsar på dans och hälsa!

Med vår satsning på danshälsa vänder vi oss till exempel till unga med prestationsångest, personer med Parkinson sjukdom, och nyanlända svenskar.

Manlig dansare.

Vi har flera dansklasser som vänder sig till personer med neurologiska hinder och långvarig smärta. Nu startar vi också ett samarbete med Kungstensgymnasiet där unga tjejer/icke binära får dansa för att förebygga psykisk ohälsa. Inom kort kommer vi att starta upp en dansgrupp för utrikesfödda kvinnor.

Vi arbetar både i våra egna lokaler och ute i samhället, med dansträning, workshops och föreläsningar. Ambitionen är att regelbundet starta nya pilotprojekt och knyta an verksamheten till aktuell forskning. Balettakademien är FaR legitimerade, vilket betyder att du med Fysisk aktivitet på recept är välkommen på ett vägledande samtal och att träna hos oss.

Åsa N. Åström är projektledare och ämnesansvarig för Danshälsa under 2018-2019. Åsa är utbildad på Balettakademien och har arbetat som dansare i över 20 år både som frilansare, på institutioner och i olika danskompanier i Sverige och utomlands. Som koreograf driver hon projekt i egen regi och i olika samarbeten. Hon arbetar ofta med Communitydans, där olika grupper i samhället får uttrycka sig genom dans, och har arbetat konstnärligt med bland andra asylsökande och äldre.

Vi vill öppna upp Balettakademien och visa på att dans är för olika typer av kroppar och ger hälsoeffekter till olika diagnoser och funktionsskillnader.

Inom projektet Danshälsa erbjuder vi:

Dans för Parkinson, dansträning för personer med Parkinson sjukdom
Dance for PD är ett koncept utformat av Mark Morris Dance Group. På Balettakademien har vi sedan fyra år en grupp som leds av två Dance for PD-utbildade danspedagoger. Vi samarbetar med Moderna Museet i Stockholm, där vi i omgångar håller kurser i dans och konst för just personer med Parkinson. Vi har även ett samarbete med Kompetenscenter för Kultur och hälsa/Kulturförvaltningen och Centrum för neurologi på Karolinska sjukhuset som genomför en studie om Dans för Parkinson.

Sommaren 2018 hade vi ett nationellt dansläger i Dalarna med Dans för Parkinson, där över 70 personer deltog! Det blev en succé som återkommer sommaren 2019. 

Rehabilitering med dans
Balettakademien har en nystartad dansgrupp för personer med långvarig smärta. Idén kom utifrån ett projekt som Balettakademien haft med Danderyd sjukhus, kulturförvaltningen och DIS/Dans i stockholm stad.

Neuro-dans
Utifrån Dans för Parkinson har vi startat en dansgrupp för personer med olika neurologiska diagnoser. Gruppen fortsätter hela tiden att växa. 

Dansa utan krav
Den psykiska ohälsan växer lavinartat hos unga tjejer och dansen kan göra skillnad! Med stöd från forskning vid Örebro universitet har en metod av dansaren Anna Duberg utvecklats. Balettakademiens pedagoger är utbildade i denna metod.

Dans och integration
Tillsammans med VIDA projektet/Länsstyrelsen i Stockholms stad, erbjuder vi nyanlända kvinnor att dansa i grupp med en erfaren pedagog.

Outreach
Via Balettakademiens Outreach-projekt ska de studerande på Balettakademiens utbildningar involveras och göra samhällsnytta. Vi vill ge tillbaka till samhället, och sprida den dansglädje och kreativitet som vi andas varje dag. Studenter kommer att åka ut på olika uppdrag på till exempel boende för nyanlända, fritidsgårdar och äldreboenden.

Inkluderande dans
Vi vill inkludera alla typer av funktionsvariationer och önskar samarbeta med skolor för funktionshindrade. Hör av er om ni är intresserade!