Danshälsa – Dance for Health

Både i Sverige och internationellt växer området kring hur dans och hälsa kopplas ihop. På Balettakademien kallar vi det Danshälsa, där vi aktivt tar en roll för att driva området vidare. Det gör vi i form av dansklasser för personer med Parkinson, nyanlända kvinnor och digitala dansklasser för att motverka ensamhet.

Manlig dansare.

Vi arbetar med dans som ett konstnärligt verktyg för att nå hälsa genom kreativitet, glädje, musikalitet, rörelser, gemenskap och självförtroende.

Den internationella definitionen av Dance for Health är:

”Dance for Health provides holistic, evidence-based alternatives for the individual to manage and adapt to physical, mental and social health challenges. In Dance for Health sessions, trained teaching artists engage people as dancers, rather than patients, in joyful, interactive, artistic activity.”

Vi samarbetar med Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm kring digitala klasser och startar nu även ett pilotforskningsprojekt tillsammans.

Pilotforskningsstudie om Dans för Parkinson
Under hösten 2020 startar vi en pilotstudie i Dans för Parkinson genom danslektioner på distans. Studien sker i samarbete med Kompetenscenter för Kultur och hälsa/Kulturförvaltningen i Stockholm och Karlstad universitet. Syftet är att få mer kunskap om metoder som kan lindra symtom och öka välbefinnandet hos personer med Parkinsons sjukdom. Professor Anna Stigsdotter Neely på Karlstads universitet har fått i uppdrag att utvärdera projektet.

Hör Åsa N Åström och Malin Anclair berätta om forskningsstudien.

Vill du vara med?
Kontakta Åsa N Åström på asa.n.astrom@folkuniversitetet.se

Ambitionen är att regelbundet starta nya pilotprojekt och knyta an verksamheten till aktuell forskning. Balettakademien är FaR legitimerade, vilket betyder att du med Fysisk aktivitet på recept är välkommen på ett vägledande samtal och att träna hos oss. Vi är flera danspedagoger som utbildats i metoden Dance for Parkinson och vi arbetar både i våra egna lokaler och ute i samhället, med dansträning, workshops och föreläsningar. 

Åsa N. Åström är projektledare och ämnesansvarig för Danshälsa. Åsa är utbildad på Balettakademien och har arbetat som dansare i över 20 år, både som frilansare, på institutioner och i olika danskompanier i Sverige och utomlands. Som koreograf driver hon projekt i egen regi och i olika samarbeten, ofta Communitydansbaserat. Hon har arbetat konstnärligt med bland andra asylsökande och äldre, och nu undervisar hon i Dans för Parkinson och Neurodans på Balettakademien och digitalt. Åsa ingår i kommittén för Dance for Health Internationellt hos IADMS.

Inom Danshälsa erbjuder vi:

Dans för Parkinson, dansträning för personer med Parkinson sjukdom
Dance for PD är ett koncept utformat av Mark Morris Dance Group. På Balettakademien har vi sedan fem år en grupp som leds av två Dance for PD-utbildade danspedagoger. Vi samarbetar med bland andra Moderna Museet i Stockholm, där vi i omgångar håller kurser i dans och konst för personer med Parkinson. Sommaren 2018 och 2019 hade vi ett nationellt dansläger i Dalarna, Umeå och Halland med över 100 deltagare. Sommaren 2020 blev lägret digitalt. 

Neuro-dans
Utifrån Dans för Parkinson har vi startat en dansgrupp för personer med olika neurologiska diagnoser. Vi har samarbete med Stora Sköndals neurologiska rehabilitering, där vi håller danskasser med stöd från Stockholms stad.

Dansa utan krav
Den psykiska ohälsan växer lavinartat hos unga tjejer och dansen kan göra skillnad! Med stöd från forskning vid Örebro universitet har dansaren Anna Duberg utvecklat en egen metod. Balettakademiens pedagoger är utbildade i denna metod.

Dans och integration
Tillsammans med VIDA projektet/Länsstyrelsen i Stockholms stad, erbjuder vi nyanlända kvinnor att dansa i grupp med en erfaren pedagog.

Outreach
Via Balettakademiens Outreach-projekt ska de studerande på Balettakademiens utbildningar involveras i Danshälsa och göra samhällsnytta. Vi vill ge tillbaka till samhället, och sprida den dansglädje och kreativitet som vi andas varje dag. De studerande åker ut på olika uppdrag på till exempel boende för nyanlända, fritidsgårdar och äldreboenden.

Internationellt
Vi arbetar internationellt med att sprida kunskap om Danshälsa – Dance for Health. 2019 anordnade Balettakademien en internationell konferens i ämnet, och under nätverket IADMS (International Association for Dance, Medicin and Science) arbetar vi aktivt med Dance for Health, samt följer ny forskning för proffessionella dansare och dansstudenter. I november 2020 är vi inbjudna med vår grupp Dans för Parkinson till Finland för att uppträda.

loggor