Danshälsa – Dance for Health

Både i Sverige och internationellt växer området kring hur dans och hälsa kopplas ihop. På Balettakademien kallar vi det Danshälsa, där vi aktivt tar en roll för att driva området vidare. Det gör vi i form av dansklasser för personer med Parkinson, nyanlända kvinnor och digitala dansklasser för att motverka ensamhet.

danshälsa på Balettakademien Stockholm

Vi arbetar med dans som ett konstnärligt verktyg för att nå hälsa genom kreativitet, glädje, musikalitet, rörelser, gemenskap och självförtroende.

Den internationella definitionen av Dance for Health är:

”Dance for Health provides holistic, evidence-based alternatives for the individual to manage and adapt to physical, mental and social health challenges. In Dance for Health sessions, trained teaching artists engage people as dancers, rather than patients, in joyful, interactive, artistic activity.”

Vi samarbetar med Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm kring digitala klasser och startar nu även ett pilotforskningsprojekt tillsammans.

Inom Danshälsa erbjuder vi:

Dans för Parkinson, dansträning för personer med Parkinson sjukdom
Dance for PD är ett koncept utformat av Mark Morris Dance Group. På Balettakademien har vi sedan fem år en grupp som leds av två Dance for PD-utbildade danspedagoger. Vi samarbetar med bland andra Moderna Museet i Stockholm, där vi i omgångar håller kurser i dans och konst för personer med Parkinson. Sommaren 2018 och 2019 hade vi ett nationellt dansläger i Dalarna, Umeå och Halland med över 100 deltagare. Sommaren 2020 blev lägret digitalt. 

Neuro-dans
Utifrån Dans för Parkinson har vi startat en dansgrupp för personer med olika neurologiska diagnoser. Vi har samarbete med Stora Sköndals neurologiska rehabilitering, där vi håller danskasser med stöd från Stockholms stad.

Digitala klasser i Dans för Parkinson/Neuro-dans
På de digitala klasserna möter du en danspedagog och andra kursdeltagare hemifrån, via din dator eller platta. Vi dansar i 60 minuter och skapar en gemenskap samtidigt som vi dansar både kognitivt och fysiskt. Vi dansar både sittande och stående med härlig musik och puls.

Vår egen pilotstudie i Dans för Parkinson digitalt visar att dans fungerar som en bra träningsform även digitalt. 

Dansa utan krav
Den psykiska ohälsan växer lavinartat hos unga tjejer och dansen kan göra skillnad! Med stöd från forskning vid Örebro universitet har dansaren Anna Duberg utvecklat en egen metod. Balettakademiens pedagoger är utbildade i denna metod.

Dans och integration
Vi har i olika former och samarbeten gett dansklasser för bland annat nyanlända kvinnor. Just nu söker vi fler samarbeten inom området.

Outreach
Via Balettakademiens Outreach-projekt ska de studerande på Balettakademiens utbildningar involveras i Danshälsa och göra samhällsnytta. Vi vill ge tillbaka till samhället, och sprida den dansglädje och kreativitet som vi andas varje dag. De studerande åker ut på olika uppdrag på till exempel boende för nyanlända, fritidsgårdar och äldreboenden.

Internationellt
Vi arbetar internationellt med att sprida kunskap om Danshälsa – Dance for Health. 2019 anordnade Balettakademien en internationell konferens i ämnet, och under nätverket IADMS (International Association for Dance, Medicin and Science) arbetar vi aktivt med Dance for Health, samt följer ny forskning för proffessionella dansare och dansstudenter. I november 2021 är vi inbjudna med vår grupp Dans för Parkinson till Finland för att uppträda.

loggor