Janka Simone Thum

Pianist/ Ackompanjatör

Under studietiden på masterprogrammet vid Syddansk Musikkonservatorium och Skuespillerskole i Odense/Danmark vaknade mitt slumrande intresse för dans och en önskan att musikaliskt få arbeta med den åter till liv, genom att det bland annat gavs möjlighet till ett samarbetsprojekt med dansare. Under denna tid upptäckte jag också passionen för tangomusiken som gränsöverskridande genre, som förenar starkt rytmiska element med impulsivitet och inslag av improvisation. Idag är jag glad att på heltid kunna ägna mig åt att ackompanjera barndans och balettklasser i olika åldrar och på olika nivåer.

Sedan barnsben har jag haft en fascination för dans, för hur man med kroppen som ”instrument” kan gestalta och på så vis synliggöra många av musikens egenskaper och inneboende kvalitéer såsom rytmik och gestik och på så sätt förmå att visualisera musikens uttryck. Detta i kombination med harmonikens stämningsskiften upplever jag som ett starkt och mycket speciellt uttryck.

Jag är hemma inom den klassiska musiken, där jag också har spelat en del modernt. Min repertoar omfattar såväl solostycken som kammarmusik med olika instrumentalister, samt en del ur sångrepertoaren.

Janka Thum

Janka Simone Thum