Maria Josefsson

Undervisar i balett på kurser

Maria Josefsson är utbildad vid bland annat Svenska Balettskolan i Malmö, London Studio Centre och Danshögskolan i Stockholm.

Maria har arbetat som dansare i en rad olika sammanhang, både inom det klassiska och det moderna området. Hon har undervisat på Musikkonservatoriets dansarutbildning i Falun, Kulturama och Sway i Stockholm samt på Danz Arte och Motions Studio i Berlin.

"Mina klasser i förberedande balett och balett innehåller en mix av olika stilar men grundar sig främst på den ryska skolans Vaganova-teknik. Under mina lektioner vill jag, genom att lägga starkt fokus på musikalitet och uttryck, ge mina elever teknik, styrka och smidighet."

Maria Josefsson

Maria Josefsson