Camilla Wiehen

Undervisar i modernt och improvisation på kurser

Camilla Wiehen är utbildad vid Danshögskolan numera Stockholms konstnärliga högskola, SKH och vidareutbildad i New York . Hon har frilansat som dansare i föreställningar, workshops, turnéer och film.

Camilla har arbetat som koreografassistent och repetitör, medverkat i rekonstruktion av tidig svensk fridans samt gjort egna föreställningar och workshops för barn och unga. Camilla har arbetat som adjunkt på SKH kandidatprogram i danspedagogik inom dans för barn och unga. Undervisar och koreograferar på Kungliga Svenska Balettskolan i modern och nutida dans yngre åldrar. Camilla har undervisat på Balettakademiens utbildningar och numera på BA:s kurser för barn och unga i modern och nutida dans, improvisation och komposition. 

"Att befästa varje individs kunnande och ge möjlighet till växande! Genom medvetna förhållningssätt och ständigt utforskande utvecklas eleven och elevens dans i sitt eget personliga uttryck. Jag värdesätter kunskap om teknik och stil, musikalitet och improvisationens fria känsla och strävar efter att fläta samman dessa. Upplevelsen av koreografi och mötet med scenrummets själ är en självklarhet. Dans är viktig och på allvar och byggs upp ur nyfikenhet, glädje och lust!” 

 

Camilla Wienen

Camilla Wiehen