Camilla Kandare

Undervisar i barockdans på kurser

Camilla Kandare har studerat barockdans i Frankrike, Italien, USA och Sverige och tog sin danspedagogexamen vid Danshögskolan i Stockholm med historiska danser som huvudämne.

Camilla är även filosofie doktor i danshistoria och forskar om betydelsen av kropp och rörelse i ceremonier och socialt protokoll under 1600-talet. Mellan 2001 och 2009 var hon verksam vid dansinstitutionen på University of California, Riverside, där hon bland annat undervisade i dans och rörelse samt koreograferade för universitets Collegium Musicum. Hon har vidare mångårig erfarenhet från Sverige och USA av att undervisa i fysisk träning och är certifierad i bland annat Pilates, Yoga, Gyrokinesis och Yamuna Body Rolling.

"Det som först fick mig att förälska mig i barockdansen var kombinationen av ett underbart dynamiskt rörelsematerial och elementet av tidsresa, att få prova att gestalta en annan tids sätt att röra sig. På mina lektioner vill jag låta eleverna uppleva båda dessa saker. Först och främst att få njuta av att dansa en spännande dansform som verkligen lever och andas idag, men också att genom att praktiskt utforska och leka med det kroppsliga uttrycket få en känsla för den historiska period som barockdansen föddes ur.

Mina lektioner består av en grundlig uppvärmning och teknikträning, stegkombinationer som utforskar barockens olika dans- och musiktyper, samt koreografier som finns bevarade från tiden. Något jag uppskattar med barockdansen är att man kan närma sig den från många olika håll - som en dansteknik, för musikens skull, eller för att man är fascinerad av historia. Jag lägger stor vikt vid att mina elever får arbeta och utvecklas efter sina personliga förutsättningar och målsättningar och uppmuntrar utforskandet av ett eget uttryck i dansen."

Camilla Kandare

Camilla Kandare