2000-2010

Balettakademien är värd för den internationella danskonferensen IADMS. Streetverksamheten BA Street startas.

2000-2001

 

2001-2002

 

2002-2003

 

2003-2004

 

2004-2005

 

2005-2006

 

2006-2007

 

2007-2008

 

2008-2009

 

2009-2010