Bra att veta

Information, lovdagar och vanliga frågor om Balettakademiens kursutbud. Välkommen!

Bilder för Balettakademien Stockholms kurser.

Information in English

Våren 2024

Vårtterminen startar vecka 4. Vi har öppna prova på-klasser vecka 3.

Ingen ordinarie undervisning sker:
Sportlov: v.9 - 26 februari-3 mars
Påsklov: 29 mars-7 april
Valborg: 30 april 
1 maj 
Kristi himmelsfärd: 9 maj

Sista kurstillfället:
Våra ordinarie kurser har 14 kurstillfällen. Slutvecka för respektive kurs varierar beroende på vilken dag i veckan kursen går och hur lovdagarna infaller. Nedan ser du aktuell slutvecka för kurser som går på respektive veckodag:

Måndagar: Vecka 19
Tisdagar: Vecka 20
Onsdagar: Vecka 20
Torsdagar: Vecka 20
Fredagar: Vecka 20
Lördagar: Vecka 20
Söndagar: Vecka 20

Om vi har varit tvungna att ställa in ett kurstillfälle under terminens gång erbjuder vi ett ta-igen tillfälle veckan efter avslutningsveckan.

Närvaro
Är du anmäld på klass går du direkt till studion, närvaro tas av läraren.

Inställda klasser
Om en lektion måste ställas in meddelas du som är anmäld per sms eller mail. Den inställda lektionen tas vanligtvis igen veckan efter terminens slut.

Kom i tid
Dansklassens starttid finns på den kallelse ni fått, antingen i mail- eller brevform. Vi vill att alla elever är ombytta och klara i god tid till klassens starttid.

Sen ankomst
Balettakademien tillåter inte sen ankomst. Försenad ankomst medför ett avbrott som bryter koncentrationen för de i gruppen som redan är på plats och osäkerhet hos de deltagare som kommer sent och värdefull lektionstid går till spillo. Var vänlig respektera stängd dörr till lektionssalen.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För ungdomar och vuxna går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar på nybörjarkurser. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats komma med senare, kontakta Kundservice eller kontoret vid Balettakademien.

För kurser Barn och unga 3-12 år går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas. 
Om deltagare bokar sig på kurser efter kursstart ges inget avdrag på kursavgiften. Undantag kan göras vid uppvisande av giltigt sjukintyg.  

Vad är en scenkurs?
Kurser märkta "scen" avslutas med föreställningar vid Balettakademiens Scen, Studio Fyra. Läs mer om våra scenkurser här.

Prova på-dagar
Under vecka 3 håller vi gratis prova-på klasser för både barn, ungdomar och vuxna. 

Omklädningsrum 
Omklädningsrum finner ni en trappa ner från entréplan. För små barn som behöver hjälp med ombyte används det omklädningsrum som den vuxne skulle välja vid eget ombyte. Vi har även ett könsneutralt omklädningsrum på plan 2. Dusch finns i samtliga omklädningsrum. 
Observera! För allas trivsel ber vi att omklädning inte sker i cafeterian eller i uppehållsrummen.

Värdesaker och kvarglömt
Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella värdesaker/personliga ägodelar. I omklädningsrummen finns skåp där saker kan låsas in (du behöver ta med ett hänglås). Vi rekommenderar att du tar med värdesaker och annat som du inte vill lämna i omklädningsrummet in i dansstudion. I varje dansstudio finns förvaringshyllor.
Upphittade saker - kläder, skor och dylikt – lägger vi i korgarna som står en trappa ned vid hissen. Eventuella värdesaker tas om hand på kontoret, fråga efter dem i receptionen eller på kontoret.

Anmälningsvillkor för kurs
Läs mer om våra anmälningsvillkor här 

Kursstart, kallelse och betalning
När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du en kallelse med lokal och tider angivna. Vi samarbetar med Walley och det är genom dem du väljer hur du vill betala din kurs. 

Ändrade tider, lokaler eller lärare
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Olycksfall och ätstörningar
Deltagare är olycksfallsförsäkrade under pågående kurs samt på väg till och från kursen. Vi har en policy vid ätstörning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer vi att kräva ett friskintyg från läkare.

Byte av kurs
Vi genomför i regel enbart byten under de tre första veckorna på terminen. Om du behöver byta kurs, kontakta vår Kundservice på telefon 08-789 41 20. Du kan även fråga oss på plats på kontoret och i receptionen. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela kontoret/receptionen om vilket byte du vill göra.

Allergier
Tänk på att det finns många som är allergiska eller överkänsliga. Nötter får inte ätas eller medföras på Balettakademien. Undvik även starka parfymer och sprejer.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

VANLIGA FRÅGOR OM DANSKLÄDER
Läs mer om hur vi tänker med danskläder här

VANLIGA FRÅGOR KURSER FÖR BARN OCH UNGA 3-12 ÅR

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla mitt barn till?
Barn placeras i en grupp med jämnåriga. Åldersangivelserna avser barnens ålder vid kursstart. För att till exempel delta i en 3-årsgrupp ska man alltså ha fyllt tre år när kursen börjar. För att delta i en 4-5-årsgrupp ska man ha fyllt fyra, osv. Förkunskaper är riktlinjer. Lärare ansvarar för att placera om barnen till lämpligare nivå om så behövs. 
Observera! Lämna barnets personuppgifter i anmälan. Under "Annan betalare" lämnar du dina egna uppgifter.

Måste barnen göra ett prov för att dansa på Balettakademien?
Nej, kurserna är öppna för alla barn från tre år som tycker att det är roligt att dansa. Till BA Prepare krävs dock godkänt inträdesprov.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För barn 3-12 år går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas.

Hur gör jag om mitt barn inte vill fortsätta med sin danskurs?
För de yngsta deltagarna tillämpar vi våra anmälningsbestämmelser avseende att anmälan är bindande, på ett lite mjukare sätt. Ett litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp, och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren, vår kundtjänst eller oss på kontoret, vi hjälper gärna till att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en bra lösning får man avboka under terminens första tre veckor. Avgift tas ut för de klasser som passerat på terminen samt administrationsavgift.

Lektionstid?
Uppropet med närvarokollen i början av lektionen fyller en viktig del av gemenskap, gruppkänsla och ingår i lektionstiden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn känner sig sedda och välkomna i gruppen. I lektionstiden ingår en avrundningstid för att nästa grupp ska hinna börja på utsatt tid.

Har jag bokat mitt barn till rätt nivå?
I början av terminsstart ansvarar dansläraren att informera och flytta deltagare till en lämpligare nivå om det behövs. Dansläraren kan också rekommendera deltagarna i slutet av varje termin vilken nivå deltagare skall välja till nästa termin om så önskas. 

Titta på klasserna? 
Vid terminens sista tillfälle välkomnar vi anhöriga till en öppen lektion. Er pedagog kommer att informera om exakt tid och maxantal besökare. 

Filma/fota
Ja, barnen är fantastiska! Men vi vill inte att ni fotar och filmar dem under klass. Detta då inte alla barn vill eller kan vara med på bild. Innan och efter kan ni fota ert barn men var restriktiva med att publicera bilder på sociala medier där andra barn finns med.

Sitta utanför danssalen eller gå ifrån?
Om du är ansvarig för ett barn som är under fem år vill vi att du håller dig nära dansstidion under lektionens gång. 

Värdesaker och kvarglömt
Vi kan tyvärr inte ansvara för eventuella värdesaker/personliga ägodelar. I omklädningsrummen finns skåp där saker kan låsas in (du behöver ta med ett hänglås). Vi rekommenderar att du tar med värdesaker och annat som du inte vill lämna i omklädningsrummet in i dansstudion. I varje dansstudio finns förvaringshyllor.
Upphittade saker - kläder, skor och dylikt – lägger vi i korgarna som står en trappa ned vid hissen. Eventuella värdesaker tas om hand på kontoret, fråga efter dem i receptionen eller på kontoret.
Tänk på att lärarna inte har möjlighet att ta hand om barnens saker. Tips! Märk dina barns saker!

Vattenflaska i danssalen
Stäm av med dansläraren om vattenflaskor får följa med in i salen eller stanna utanför. Det är väldigt viktigt att vattenflaskor inte delas!

Var kan jag parkera barnvagnen?
På gården framför entrén finns fyra stycken "barnvagnsgarage". Vänligen respektera att det inte är tillåtet av brandsäkerhetsskäl, att ta med vagnar i huset. Det finns ett skötbord en trappa ner på plan -1.

Var finns nödutgångar och utrymningsplaner?
Det finns två nödutgångar mot baksidan av huset och en från vår stora föreställningsstudio på gatuplan. Lärarna ansvarar för att ta hand om sina respektive grupper om skäl till utrymning skulle ske. Information och utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan.